För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

22 Månader

motionerna är huvudsakligen formade av barnets växande oberoende. Det kommer att göra saker själv och uppskattar inte att andra är i vägen.

Illustrationsfoto: iStock

Till föräldrar: Tid för mer?

tt ha en familj - och vara en familj - kan skilja sig från vad du såg för dig. tt vara föräldrar är något som händer. tt vara förälder är en livslång uppgift. Du växer upp med ditt barn. Du mognar och får erfarenheter som du inte hade när barnet föddes. Du möter barnet med ökande ballast.

Som föräldrar är vi ansvariga för att träffa vårt barn omsorgsfullt, och det är också något som naturligt kommer till uttryck för de flesta. Man blir unseenly förtjust i sina barn, och ibland är det svårt för en att föreställa sig att det finns tillräckligt med kärlek för fler barn. Men de flesta upplever det så att hjärtat och kärleken bara blir större när det finns fler barn.

Det är inte alltid lätt att bestämma om och när man ska få fler barn. Vissa har bestämt i förväg hur många barn de vill ha och hålla sig till detta. ndra ändrar planerna längs vägen och får färre eller fler barn än de hade trott.

ADVERT

Mest populära