För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

25. 000 Barn i daghem utan godkännande

4 av 10 daghem har inte övervakat de senaste tre åren och cirka 20 000 barn bor i en dagis som saknar godkännande, säger norska hälsovårdsdepartementet.

Dåligt inomhusklimat kan både förvärra och utlösa astma. nligt Hälsounktoratet har ägare och chefer på daghem ett lagstadgat ansvar för den fysiska miljön hela tiden för att ha en kvalitet som främjar hälsa, välbefinnande och lärande.

- Vi vet inte om resultaten tyder på att barn lever i en skadlig miljö, men vi är oroliga för att det inte längre tas på allvar, säger Linhave.

I rapporten "Miljöstatus kartläggning i landets förskolor 2015" har hälsovårdsrådet gjort följande huvudresultat:

o 10 procent av daghem, med ca. 25 000 barn, saknar godkännande.

o 4 av 10 daghem har inte varit föremål för tillsyn under de senaste tre åren.

o Det har funnits fel / brister i förhållande till regelverk i mer än hälften av daghemen.

o 3 av 10 daghem har inte korrigerat / korrigerat dessa brister.

o ästan hälften av daghemen saknar en underhållsplan som ska säkerställa varaktig kvalitet på dagisverksamheten.

o Kartläggning har också visat på stora länsskillnader, men endast små skillnader mellan privata och offentliga företag.

Här kan du läsa hela artikeln från Hälsodepartementet.

ADVERT

Mest populära