För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

26 Månader

är barnet är i denna ålder blir det bättre att leka med andra barn. De är fortfarande ganska själviska, men de förstår vilket ägande, och blir bättre och bättre dela.

arn är olika - både i temperament, motorutveckling och beteende. Vissa är mycket sociala och vill vara med andra så ofta som möjligt. ndra är mer eftertänksam och vill ha tid att vara i fred och reflektera.

ågon spelar mycket bra ensam, andra behöver ett företag. Vissa är mycket aktiva, andra är lugnare. Vissa barn tar lätt kontakt med andra, andra behöver mer tid.

Vilka förväntningar du har för ditt barn matchar inte alltid ditt barns beteende. Därför är det viktigt att du spenderar tiden att lära dig hur barnet är egentligen, vad de gillar, vilka situationer det blir osäkert i och när det starkt misslyckas. Du har fått mer erfarenhet från olika situationer och kommer sannolikt att förutse barnets reaktioner.

tt interagera med andra barn kan ge barnet mycket glädje, men också skapa frustration. är de strategier och beteenden de brukar använda hemma inte fungerar på samma sätt, kan det vara förvirrande och svårt för barnet. Träning av sociala färdigheter är något vi gör alla våra liv, och vad som händer hemma ligger grunden.

ADVERT

Mest populära