För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

29 Månader

Du har förstått vad ditt barn har sagt någonsin sedan det sa sitt första ord. Men för morföräldrar och andra som måste säga farväl till dig som tolk kommer det att bli en lättnad att barnets språk nu är tydligare och bättre utvecklat.

Illustrationfoto: iStock

Till mamma och pappa: osa eller lå?

lla barn är olika och är några av de ojämlikheter som är relaterade till att barnet är en pojke eller en tjej? Det visar sig att vuxna skiljer sig åt tjejer och pojkar, och det råder ingen tvekan om att de påverkas av den miljö de växer upp i. Kön är emellertid en viktig identifieringsfaktor.

Har du förväntningar på barnet i samband med vilket kön det är? Tror du att andra har det? Är det annorlunda att vara föräldrar till tjejer än pojkar? Ge du olika feedback till dem? Uppfattar du några av åtgärderna på grund av kön?

Utrymmet i syskonen kan påverka vilka egenskaper man förstärker. Skillnader kan också skapas efter att ha ensamstående förälder eller har syskon. Det finns många faktorer som påverkar barnet, vissa av dem kan påverka dig och andra inte.

Läs också: Vem är du i syskonen?

ADVERT

Mest populära