För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

åLdersskillnad mellan syskon

Vill du ha två stycken, tre till fyra år mellan barnen eller större åldersskillnad? Det finns många bra tips för att välja både den lilla och den stora åldersskillnaden mellan barnen, och äntligen bestämmer du som föräldrar vad som känns rätt. För många, det här är något de inte riktigt tänker på innan nummer två är på väg.

Åldersskillnad mellan syskon medicinsk syn: Graviditet och förlossning är den stressiga den kvinnliga kroppen, och det behöver tid att återhämta sig innan en annan graviditeten kan börja. n amerikansk studie vid University of California visade att den idealiska tiden för nästa födelse var 24 till 35 månader efter den föregående. Då fick moderns kropp möjlighet att återhämta sig från föregående födelse och nya lager av näringsämnen byggdes upp. Samtidigt kommer kroppen ihåg hur det var gravid och är därför bättre förberedd för en ny graviditet. Vid större intervaller argumenterar forskare att risken för bland annat graviditetsförgiftning har ökat. Detta gäller särskilt om det finns mer än sju år mellan födseln.

Studier visar också att det nya barnet påverkas av hur lång tid det är mellan födseln. arn som var tänkt mindre än sex månader efter föregående födelse föddes oftare i förtid (tidigt) och hade ofta låg födelsevikt. åda delarna sätter barnet i större risk för infektion. Detsamma var sant om barnet var tänkt mer än 10 år efter närmsta syskon.Det är också viktigt att ta hänsyn till barnet du alla har när du planerar en boende. USs professor Jeannie Kidwell vid University of Tennessee anser att den idealiska tiden att få syskon är före ett år eller efter den fyraåriga dagen. Då måste risken för syskon vara minst. Hon hävdar att barn under ett år inte är medvetna om sin ställning i familjen och således inte känner sig hotad av ett nytt barn. Och barn äldre än fyra år har redan fått mycket uppmärksamhet från sina föräldrar och i större utsträckning på egen hand. Inte heller skulle det bli hotat av yngre syskon eftersom de har olika behov.

Källor:

  • barnets första tre år
  • abycenter
  • Parenting & arn (. os november 2004)
  • Mamma Webb
  • Statistik
  • Health ews
  • Parent plats
  • Lamaze
ADVERT

Mest populära