För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Bakåt är rätt väg!

aturligtvis har ditt barn ditt eget säte i bilen. Du vet att det är den säkraste. Men är du säker på att bilmonteringssatsen är monterad så att den verkligen ger ditt barn optimalt skydd?

arn under fyra till fem år borde sitta i ett bakåtriktat säte. Det är otvivelaktigt det säkraste för barnet om en farlig situation uppstår. Detta känner till 70 procent av alla föräldrar, enligt Safe Traffic. n undersökning visar dock att nio av tio norska barn under tre år står inför bilen i motsatt riktning. Varför?

 - Många föräldrar hävdar att bilen blir sjuk eller det finns inget utrymme för benen när den vändas bakåt. arn har lite plågor av sittande med svagt böjda ben, och mycket få barn får mer bilsjukdom bakåt. Vid utrymmeproblem, använd mittpunkten bakåt eller dra ur krockkudden och använd passagerarsätet på framsidan. Hur som helst, barns säkerhet måste komma först, säger överläkare Tor inar Calisch på barnintensiv avdelning vid Ullevål Universitetssjukhus.

Han har sett alltför många tragiska exempel på dålig säkerhet för barn i bil och han ser stora skillnader i skadorna på det sätt som barnen är säkrade. Calisch är inte nådig när han beskriver resultatet av föräldrarnas brist på säkerhet.

- Jag ser för ofta att barn som har blivit utsatta för trafikolyckor får allvarliga skador som påverkar dem för livet om de överlever olyckan alls.

Jag tror att ungefär hälften av barnen som får allvarliga skador kan vara helt eller nästan oskadade om de hade ordentligt säkrats i bilen. Det är så onödigt att ta den risken, säger överlägsen och barnfara. De viktigaste säkerhetsriskerna är att föräldrarna vänder sina barn så att de står inför upp och ner för tidigt, de försäkrar barnen för dåligt, eller de skyddar inte barnen alls.

Calisch finner att föräldrar är ursäkta att "kör endast en liten resa" eller "framsätet" är godkänt. "Men det är lätt att vara aftershocking.

Han anser att information om vikten av en korrekt bakåtvänd sikring av barn med bil är mycket dålig i detta land.

 Tor inar Calisch mottar stöd från sin kollega, professor av skador Inggard Lereim vid Ullevål Universitetssjukhus.

Lereim är också ordförande för orska Transportmedicinska Föreningen, och är orges största forskare för barnsäkerhet i bil.

- tt barns huvud är väldigt tungt i förhållande till resten av kroppen, och därmed mer benägen för kollision. Vid en vuxen är huvudet ungefär 6-7 procent av kroppsvikten, men i ett litet barn är huvudet 25 procent. Det betyder en fjärdedel av kroppen! Dessutom har barn omogna skelett och nacken är inte tillräckligt utformad för att hålla huvudet uppe.

är barn sitter i bakåtvänd bilbarnstol i en krasch krafterna kommer att fördelas över en större del av barnets kropp, och chansen att undvika skador är mycket större. Huvud och nacke får lite eller ingen backlash. I ett framåtriktat bilsäte ökas säkerheten med 50% för barnet att överleva utan skada. I en bakåtvänd stol ökar säkerheten med cirka 95%, säger Lereim.

Professor Lereim uppmanar till lagstiftningsändring för att tvinga föräldrar att sätta barnen bakåt i bilen tills de är ungefär fyra år gamla. Han anser att det finns alltför lite fokus på olycksförebyggande i orge.

- Vi behöver tuffare informationskampanjer från myndigheterna via media. Föräldrar måste vara medvetna om att säkerställa barnen ordentligt, säger Inggard Lereim.

 I Sverige sitter i stort sett alla barn bakåtvända tills de är närmare fyra år. I 25 år har de svenska myndigheterna arbetat för att barn ska sitta i bakåtvända bilstolar. Därför används över en miljon svenska bakåtvända stolar i Sverige. Chief ngineer Thomas Turbell den svenska nationella vägtrafik OCH Institutet känner inte till några fall där ett barn i bakåtvänd bilbarnstol har blivit allvarligt skadade i en frontalkollision.

Varför är svenskarna så bra på oss? Finns det någon särskild fysisk skillnad mellan svenska och norska barn? Är svenska barn mindre sällan sjuk? Har de i allmänhet kortare ben än norska barn? Knappast.

Men nästan alla svenska föräldrar lägger sina barn tillbaka i bilen tills de är väl över fyra år, medan de flesta föräldrar väljer det motsatta för att göra det lättare.

 Product Manager Frank Lilleheil på norska bilseteprodusenten HTS är överens om att bristen på kunskap om säkerheten för barn i bilar bland norrmän är ett stort problem. Lilleheil anser också att norska föräldrar väljer den enklaste lösningen även om de verkligen vet att de väljer den minst säkra lösningen.

- tt bakre vänd sätet är ofta lite mer komplicerat att montera än en framåtriktad. Det finns flera detaljer i bruksanvisningen, och sätet har alternativ som stödben och bälten. Detta kan få föräldrar att tycka att det blir för hårt och också lita på en framåtriktad bilstol som tar mindre utrymme och är lättare att montera.

Men återförsäljare av bilsäten måste också ta sin del av skulden för så många norska barn är säkrade dåliga:

- Föräldrar som letar efter en ny bilbarnstol för deras barn möter ofta personal leverans butiker som inte har tillräckligt med kunskap . De ger ofta det enklaste rådet utan att hänvisa till den stora skillnaden i barns säkerhet, säger Lilleheil.

Lilleheil pekar också på andra faror genom att placera barnen framåt i baksätet.

- Mycket många bilar har alternativ som TV-skärmar, hängare och serveringsbrädor monterade på baksidan till framsidan. Sådana hårda komponenter utgör en stor risk för olyckor. Kraschprov visar att bakre passagerare kan få allvarliga skador på sådan utrustning under en kollision.arn som är säkrade i bakåtvända säten undviker naturligtvis dessa faror, säger Lilleheil.

Försök sätet i bilen! HTS producerar inte kombinationsstolar som kan användas på båda sätten och markerar bara bakåtvända stolar för användning upp till 4 år. Men produktchefen Frank Lilleheil är medveten om att inte alla bakåtvända säten är lämpliga för alla bilar.

- n stor bakåtvänd bilstol kan få utmärkt baksätplats på en liten bil, men det är inte säkert att samma ställe passar i en stationsvagn. Vinkeln på stolen och platsbehovet kan variera från bil till bil. Därför är det så viktigt att ta med barn och bil när man köper en plats.

Men vad gör man när hans lilla bror vänder ryggen och vägrar att sitta bakåt i ryggen?

- Åtminstone tror jag inte att vuxna borde vara fyra på kravet på motsatt säkring. Om barnet är vant med att sitta med ryggen mot färdriktningen från att vara nyfödd, blir det den naturliga lösningen. Om föräldrarna inte har kontroll över barnet i baksätet är det dock möjligt att koppla fram krockkudden framåt och låt barnet sitta bakåt. Detta måste göras på en verkstad, men det är en relativt enkel operation. Men det enklaste sättet är att beräkna god tid på enheten och ta mycket stopp längs vägen, säger Lilleheil.

ADVERT

Mest populära