För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Brasilien

 Sökande som godkänts av norska myndigheter kommer i allmänhet att uppfylla kraven i rasilien. Sökande som har egna barn är accepterade. Sökande måste också godkännas i rasilien. Singel kan gälla, men ges lägre prioritet än gifta par. Sökande över 40 år måste vara beredda att anta äldre barn. ntagande myndigheter i landet behöver feedback om hur det går med barnet efter 1 år.

 Inordopt: Vanligtvis 1 till 2½ år beroende på önskad åldersram. Väntetiden för fördelningen av syskon är beräknad till ca. 6-12 månader. doption Forum och World Witnesses Unknown.

 Du måste hämta barnet själv. etentionstiden varierar beroende på barnets ålder, men vanligtvis mellan tre och sju veckor (Inordopt) eller mellan tre och fem veckor (doption Foum).

 I maj 2004 var det möjligt att anta barn från rasilien via Inordpot. Det finns ett stort behov av sökande till större barn och syskon. Den lägsta rekommenderade åldersramen är 0-3 år. För singlar är lägsta åldersintervall 0-4 år. Världens barn accepterar för närvarande inte nya sökande.

 doption Forum, Inordopt och World Children

ADVERT

Mest populära