För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Amning vid införande av fast mat

Slutligen behöver barnet mer än bara bröstmjölk. Men hur är amningen när barnet också äter snabbmat? mmehjelper Ingebjørg förklarar.

Det är helt normalt att det tar tid innan barnet äter en full måltid med fast mat. Så ska det vara. Det här är de officiella rekommendationerna för införande av fast mat.

orge, liksom de flesta andra länder i världen, har rekommendationer om hur lång tid slutförandeperioden ska vara. orska riktlinjer följer, liksom många andra länder, WHO: s rekommendationer: Fylld i sex månader om barnet vanligtvis förlorar vikt.

tt presentera fast mat anses vara att ge barnet en smak av andra livsmedel än bröstmjölk (eller ersättning av bröstmjölk). Det rekommenderas att bröstmjölk utgör grunden för barnets diet under det första året. Du är inte upptagen när du vill få ditt barn till en annan mat.

Det är viktigt att du inte ger barnet någon annan mat än bröstmjölk eller ersättning av bröstmjölk under de första fyra månaderna, eftersom barnets kropp inte är tillräckligt mogen för att hantera denna mat.Hur mycket äter en fullvuxen baby?

tt somna i bröstet - en ohälsosam?

Hur ofta och hur länge ska barnet äta?Jag hör att många talar om att ändra de nationella rekommendationerna för fullständighet i sex månader, men det spelar ingen roll. n arbetsgrupp som utses av hälsorådirektoratet arbetar med att revidera riktlinjerna för att se om de ska förändras eller inte. För närvarande har de inte avslutat. Därför borde vi inte göra snabba slutsatser, men vänta på de uppdaterade riktlinjerna.

Det finns ett stort arbete att göra, och arbetsgruppen tittar på nationella och internationella studier samt omfattar alla färdigheter som finns tillgängliga om barns näring. Det är förståeligt att det tar lång tid. Till dess att de slutar följer vi gällande riktlinjer. Och vi vet att det är säkert att sluta i sex månader för att börja med provsmakning.

Hur ammar du så mycket som möjligt under införandet av fast mat?

Fast mat bör täcka barnets näringsbehov bortom bröstmjölken. Det ska inte ersätta, men kommer dessutom.Det är aldrig lämpligt att gå ner på amningen för att få barnet att äta mer snabbmat. Mammors mjölk säkerställer barnets viktiga näring under denna övergångsfas, så att du kan sänka amningen, du kommer att ge barnet en mindre gynnsam kost.

Många tycker att viktökning stagnerar eller faktiskt minskar bara när man introducerar fast mat. Detta beror på att det är svårt för tarmarna att börja smälta mat annat än mjölk. Ju mer du ammar, desto bättre är det för barnet i den här fasen.Det är en bra idé för barnmat att slå försiktigt från endast smaka prov till hela måltider. Hur lång tid det tar innan barnet är intresserad av att äta en hel måltid varierar mycket från barn till barn. Du är föräldrarna som känner barnet bäst, så du måste se hur barnet reagerar på andra livsmedel och justera takten efter det.

Du har fått häftet "ekommendationer för spädbarnsmatning" på hälsocentret, och det handlar också om hur man börjar med snabbmat. Om du inte har fått det kan du begära det.är barnet inte vill ha fast mat

Hur man får ett barn som äter barn

Vad finns i barnets middagsglas?Det finns mycket prat om tarmfloran i media på tiden. Om varför är det viktigt att äta mat som ökar de friska tarmbakterierna som vi alla måste ha i magen. Kan du gissa vad är den bästa maten för dessa tarmbakterier? Ja, bara - bröstmjölk!

tt barn som bara får bröstmjölk har en optimal tarmflora eftersom bröstmjölken innehåller favoritmat för tarmbakterierna som är mest fördelaktiga för människor. Fantastiskt att tänka på att när naturen har utvecklat receptet på bröstmjölk genom evolutionen har det tagit hand om att det lilla människa barnet får möjlighet att foder de bästa bakterierna du borde ha i magen!

Ta reda på vilken mat du bör börja med! Välj rätt mat när du introducerar fast mat

är du introducerar fast mat kan den friska bakteriefloran störas. Därför är det lämpligt att förstå vilken mat som är till nytta för tarmfloran i barnmat och vad som ska undvikas.

Inom medicinen ser vi också ett ökat fokus på värdet av en hälsosam tarmflora och upptäcker fortfarande nya aspekter av det. Det visar sig bland annat att huvuddelen av vårt immunförsvar är i tarmarna. Och det är självklart viktigt att ta hand om det.För att säkerställa att barnet får tillräckligt med bröstmjölk och för att behålla mjölkproduktionen borde du amma barnet innan du föds.

Om du gör det motsatta, kommer din baby att ta mindre bröstmjölk och sedan mjölkproduktionen går ner.

Läs mer om amning genom att introducera snabbmat på mmehjelpen

ADVERT

Mest populära