För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Kejsarsnittet ändrar barnets DNA

De vita blodkropparnas arv för "kejsarna" liknar inte de vaginala förlossade barnens arv. Detta kan vara förklaringen av ett antal hälsoproblem för barnen efter födseln, och senare i livet sa svenska forskare.

Svenska Dagbladet skriver att de svenska forskarna vid Karolinska Institutet (KI) fann skillnaden i arv när de undersökte blodprover från nyfödd navelsträng. u tror de att denna skillnad är förklaringen att barn som löser med kejsarsnitt är oftare drabbade av diabetes, cancer och astma.

- Vi tycker att det är en banbrytande upptäckt att kejsarsnitt kan påverka arvet. Tidigare har man ansett den omedelbara risken för mor och barn vid kejsarsnittet. Denna upptäckt innebär att man måste titta på effekterna av kejsarsnitt på ett helt nytt sätt, säger Mikael orman, professor och barnläkare vid KI. Han är en av forskarna bakom studien.

Forskarna tror att det kan finnas skillnader i barns stressnivå vid födseln som spelar en avgörande roll. Under en vaginal födelse ökar stressen gradvis, medan barnet är i ett kejsarsnitt helt oförberedt.

- Spänningen kommer mycket snabbt. Det finns djurförsök som visar att negativ stress kan påverka avkomman, vilket kan spela en roll i risken att drabbas av sjukdomar senare. Födseln är ett mycket viktigt ögonblick för att aktivera olika gener och stänga av andra. tt röra dessa antaganden med en planerad kejsarsnitt

kan vara den mekanism som omprogrammerar D i vita blodkroppar.

Forskarna tror att de upptäckter de har gjort kommer att bidra till debatten om planerade kejsarsnitt. Mikael orman kommer emellertid inte att neka planerade kejsarsnitt i allmänhet.

-Men jag önskar dig en lite mer sofistikerad vy av kejsarsnittet. Schemalagda kejsarsnitt har ansetts vara helt okomplicerade - något man kommer in och gör, och så är det över. Vår upptäckt kommer att vara ett argument i debatten framåt, tror vi, säger orman till Svenska Dagbladet.

ADVERT

Mest populära