För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Födelse

Graviditetskursen ger säkerhet!

tt få barn är både en medicinsk händelse och inte minst en social händelse. är du ska vara föräldrar för första gången står du inför stora förändringar. Det finns många sätt att förbereda sig för. tt delta i en graviditetskurs kan vara en bra investering som kan göra dig bättre förberedd och säkrare för vad som finns i butiken.

Huvudsyftet med en förlossning klasser (även kallad prenatal kurser) är att både mannen och kvinnan bör få större kunskap och förtroende i förhållande till födelse och föräldraskap. är den gravida känna sig säkra, hantera henne bättre födslovåndorna och det ger också paret en känsla av trygghet när de vet mer om vad de kan förvänta sig. Sådana kurser är ett bra forum för att ta itu med olika frågor som rör graviditet, födsel och tid efteråt. Det kan också vara en plats att träffa andra i samma situation och känna gemenskap och sammanhållning.Skriv ett födelsebrev!

Så länge som födelsen varar

Hur illa är det för födseln?

 Gravid är fri att välja var man ska delta i kurser. Många sjukhus och hälsocentraler arrangerar en sådan graviditetskurs. Dessa är ofta gratis eller har låg kostnad. orska barnmorskaföreningen och barnmorskaföreningen anordnar också en graviditetskurs på flera ställen. Privata operatörer erbjuder också sådana kurser och priserna varierar mycket. Du kanske vill fråga på hälsocentret där du bor om vilka kurser som finns i din närhet.

Vad handlar kursen om?

Kurserna är väldigt olika. Det kan variera mellan kurser på en dag, för kurser från 4-5 veckor. Vissa kurser har också träffar efter att deltagarna har blivit födda. Som regel finns det barnmorskor som leder sådana kurser. Dessutom deltar sjukvårdspersonal och sjukgymnast ibland. De flesta kursarrangörer vill ha mindre grupper så att de har gott om tid att svara på frågor och följa upp personen på kursen.

i barnsäng klasser talas ofta om när förlossningen ska du kontakta sjukhuset, vilka former av smärtlindring tillgängliga och möjligen erbjuds på sjukhuset, födelse positioner, hjälpmedel under förlossningen, amning, eftervård och övergången från att vara älskare att bli föräldrar . tt se en födelse på film är en del av många kurser. Inte alla vill se en födelsedagsfilm, och det borde definitivt vara valfritt. Om du inte är bekväm att titta på det här borde du vara över.

Många graviditetskurser inkluderar guidad rundtur i moderskap och moderskap / moderskap / vårdhem.Det kan vara bra att se de federala rummen före födseln, och inte minst veta var du ska närma dig när din födelse pågår.

ågra kurser inkluderar avslappningstekniker som kan vara användbara vid slutet av graviditeten och under födseln. ndra tar hand om barnets utveckling under de första månaderna av livet.Det är svårt att säga när det är bäst att delta i en kurs, det varierar från gravid till gravid. Men de flesta kvinnor är allt mer oroade över födelsen ju närmare de kommer till. För många gravida kvinnor är tanken på födelse helt borttagen tills de passerar vecka 30. Därför kanske du vill vänta på en graviditetskurs tills du är mottaglig för födelseinformation. För de flesta kommer det att vara användbart och fördelaktigt att delta i kurser från vecka 30-32 och fram till födseln. Det kan vara smart att vara tidigt att anmäla sig. Det kan finnas rifts om platserna på sådana kurser.

Läs också:

Detta behövs för att du kan föda hemma

Svårt med nakenhet under förlossningen

tabun kring födselnDet är trevligt om din pappa är med dig. Inte alla män vill ha det och det respekteras förstås. Ofta kan kvinnan ta med sig en annan följeslagare. Den person som ska vara närvarande vid födseln ska delta i kursen med dig. Vissa anordnar också egna kurser för följeslagare.

 matheafonden erbjuder en graviditetskurs för kvinnor som förväntar sig att vara ensamma för barnets huvudvård. Målet är att öka kvinnans säkerhet och kunskap om graviditet, födelse och förhållande till barnet. anan går oftast över 4 till 6 gånger.

 Det kan vara möjligt att få en rundtur på sjukhuset / födelsekliniken även om du inte går på kurs. Flera sjukhus har sådana guidade turer fasta en gång i månaden eller liknande. Det kan vara säkert att ha sett matrummen före födseln och har gått upp från ankomsten till vakten. Kontakta din födelseort för mer information.

 ågra känner att de inte behöver en kurs förutom den information de får från sin regelbundna barnmorska och läkare. Framtida föräldrar har olika behov, och det finns många sätt att förbereda sig för födseln och vad som händer efteråt. Det finns många användbara böcker, filmer och webbplatser som kan inspirera och informera. tt vara medveten om processen du är i är viktig för alla i en sådan situation. Varje gång du delar tankar, nöjen och kanske oroar dig för vad som upptar dig, kommer du att förbereda dig mentalt. Det är en tid med stora omvälvningar!

ADVERT

Mest populära