För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Kontrollera ditt barn

Det kan finnas veckor mellan utskrift från mammaledighet och vårdgivaren kommer till hembesök. Är du osäker på om ditt barn får tillräckligt med näring? Tveka inte att kontakta vårdcentralen!

fter att ha återvänt hem, får alla som vill ha hembesök från vårdcentralen dem. Detta besök kommer att överensstämma med gällande riktlinjer inom två veckor efter födseln.

aby - månad för månad

- I praktiken kan det ta mer än två veckor. Den största utmaningen ligger i ett bättre meddelandesystem, så att hälsocentraler kan berätta vem som har födt så snabbt som möjligt. Innan ett elektroniskt meddelandesystem är på plats tror vi att telefonregistrering måste introduceras, säger strid Grydeland rsvik till abyverden. Hon är ledare för landgruppen för hälsosister (LaH SF).Idag får hälsostationerna meddelande om födseln genom skriftliga meddelanden som skickas i posten.

Få min baby tillräckligt med mat?

- Vi vill komma så tidigt som möjligt. Och vi kan också planera att erbjuda fler hembesök - men allt är en resursfråga. Men vi ser att fler sjuksköterskor ammar och fler barn blir uttorkade, säger Grydeland rsvik.

- Vad sägs om kontrollväg? Kan du komma så ofta du vill?

- är jag pratar med mina kollegor runt om i landet, anser jag att de är mycket flexibla för att ta barn för kontrollvikt och mätning. Och som regel tar de också tid att hjälpa till med vägningen / mätningen. På vissa ställen finns det en assistent som hjälper. Om det finns anledning till oro, kommer vårdgivaren och eventuell läkare att vara ansluten.

Hur ammar du

 - Det kan vara svårt att veta om barnet får tillräckligt med näring. Har du några råd?

- Se till att mjölken kommer ut i slutet av amningssekvensen. Är det fortfarande blåaktigt, eller ser det ut som det är fetare? Titta också på barnet; Känns det sömnigt eller onormalt trött? Och ser huden ut snygg igen om du "lager" en hudveck? (Om huden viks ut kan det indikera uttorkning).TV2 rapporterade på lördag att en av tusen norska spädbarn får så lite mjölk att det är sjukhusvist med uttorkning.

arnläkaren rling Tjora på barnkliniken vid Haukeland Universitetssjukhus berättar för TV2 att antalet uttorkade barn har ökat mycket de senaste åren.

- Det finns nu mellan fem och tio barn om året som kommer med svår uttorkning med oss, säger Tjora.

Han berättar att hälften är redan det första vardagsrummet, resten i vecka två och tre. arnen som kommer in har varit helt friska när de föddes. Den där mamman och barnet skrivs ut tidigare än tidigare är den mest troliga orsaken.I många fall har mjölkproduktionen inte startat när mammor och barn reser hem.

- Mognadsperioden har krympt så att mamman skriver ut innan amning är väl etablerad. Samtidigt finns det ingen apparat för att fånga upp barnen där mamma inte kan upprätta korrekt amning. Och det är svårt att titta på ett barn att det blir torkat ut, säger han.

FlaskmatningJust nu är nya riktlinjer för mätning och vägning ute för samråd. I "ationella riktlinjer för vägning och mätning på vårdcentraler och skolor" föreslås obligatorisk vägning av alla barn genom att lämna landet, och när barnet är sju till tio dagar gamla. Ledare för ational Center for amning nne ærug säger till TV2 att det måste finnas ett krav på att sjukhusen gör direkt kontakt med vårdcentralen för att undvika att det är för stort gap mellan sjukhusvistelse och hjälp från skolsköterskan. Målet är att vårdcentralen kommer att kontakta mamman direkt inom 48 timmar efter utskrift. Grydeland rsland rekommenderar alla föräldrar att kontakta hälsovården om de är osäkra.

- Vi är skeptiska till dagens korta sjukhusvistelse för förlossning, och i en mängd olika sammanhang fram förslag som vi måste få snabbare på hembesök, avslutar hon.

aby månad för månad

ADVERT

Mest populära