För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Barn påverkas oftare av sjukdom än olyckor

Vi skulle vilja tänka på barnförsäkring i samband med olyckor, men chansen att barnet behöver försäkringen på grund av sjukdom är mycket större.

arnförsäkringsofficer i Gjensidige Camilla Korsvik säger att det är viktigt att ha barnförsäkring för sjukdom.

- Vi har blivit bättre för att skydda oss mot olyckor, inklusive användning av hjälmar och annan säkerhetsutrustning. Men skydd mot sjukdomar som DHD, diabetes, astma och allergier är praktiskt taget omöjligt, så det är tydligt risken för sjukdom som är den främsta orsaken till barnförsäkringar, säger Korsvik.

 Siffror från Folkhälsoinstitutet bekräftar att dödligheten på grund av olyckor har minskat betydligt under de senaste tio åren (FHI, 2014). edgången beror bland annat på betydligt färre dödsfall i trafikolyckor och torka. Å andra sidan har antalet barnbärande barn varit stabilt i många år, och enligt norsk hälsoinformatik påverkas mellan 140 och 150 barn under 15 år varje år av en cancer sjukdom.

Korsvik utarbetar en kundundersökning i Gjensidige, vilket visar att föräldrarna oroar sig för att barnen ska mobba, trötta i skolan och inte gå ur jobbet.

 - Statistik från V visar att psykiska störningar och beteendestörningar är den främsta orsaken till att unga människor inte kan arbeta och därmed bli handikappade idag. Det är därför viktigt att välja en barnförsäkring som bara täcker dessa störningar, säger hon.

Oavsett vad som tränger behovet av att använda barnförsäkringen, har Korsvik uppmanat att kontakta försäkringsbolaget tidigt.

- Det är viktigt att du rapporterar till oss så snart som möjligt så att vi snabbt kan bedöma om det kan finnas skäl för en eventuell ersättning eller inte. På detta sätt får vi ökad förutsägbarhet och möjlighet att hjälpa barnet på bästa möjliga sätt, avslutar Korsvik.

Hur man betalar ömsesidig försäkring:ADVERT

Mest populära