För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Medfödda missbildningar

Medfödda missbildningar innefattar fel som förekommer vid födseln. Detta kan bero på ärftliga tillstånd eller effekter under den första delen av graviditeten. Men i många fall kan man inte hitta en säker orsak till den medfödda missbildningen. Felaktigheter kan vara ärvda från en eller båda föräldrarna. rv egenskaper sänds på olika sätt, och barnet kan ha ärft missbildningar eller sjukdomar, även om båda föräldrarna är hälsosamma.

arnets organ bildas under de tre första månaderna av graviditeten. Fostret är då sårbart för olika influenser. Det är känt att vissa droger, virusinfektioner, alkohol, röntgenstrålar och radioaktiva strålar samt minskad drogenavgivning till fostret kan ibland orsaka missbildningar. Vilka missbildningar kan inträffa och graden av dessa beror på när effekterna inträffar i relation till fostrets utveckling.

ADVERT

Mest populära