För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Kritisk av flera pågående födslar

yligen blossade debatten upp igen, efter en kvinna som förlorat sitt barn 11 dagar framåt intervjuades av K uskerud. Den norska gynekologiska föreningen skickades ett pressmeddelande.

- I likhet med tidigare liknande debatter det framkommer några felaktiga påståenden i K nyheter som bidrar till att skapa onödig oro hos gravida kvinnor, enligt pressmeddelandet.

aby World begär en intervju med chefen för kvalitetskommitté föreningen, Kåre ugensen. Han anser att övertidsdebatten och olik initieringsövning skapar onödigt bekymmer hos gravida kvinnor. Sjukhuset i Lillehammer och St. Olavs sjukhus i Trondheim har idag egna riktlinjer för att påbörja övertid.

- Vad tycker du att det finns olika metoder på olika ställen i landet?

- Jag förstår inte varför det är. lla undersökningar genomförs - och tillsammans tillhandahållande av dessa - visar att det inte finns någon skillnad i antalet barn som dör i livmodern, vid start i vecka 41 eller genom noggrann övervakning tills de har fött barn. Statistik från Kvinnokliniken vid Haukeland universitet visar att barn födda efter 42 veckor är lika friska som de som är födda före 42 veckor, säger uges.Han är mycket kritisk till rutinen (induktion) med start vid vecka 41.

- utin induktion vid vecka 41, skulle ha påverkat 25 procent av alla gravida kvinnor. 80 procent av dessa matas spontant i vecka 42. Därför frågar jag; Varför ingripa så drastiskt när du inte får några vinster?

Kåre uges säger att det har också varit lite forskning på inled där livmoderhalsen är mogen vs börjar med omogna livmoderhalsen.

- Uppstart när livmoderhalsen är omog kan orsaka en långvarig och tyngre födelse. Det kan ta 2-3 dagar när livmoderhalsen måste mogna artificiellt. Detta kan innebära en risk för barnet, eftersom sammandragningar i livmodern i 2-3 dagar i vissa fall kan leda till att blodtillförseln till moderkakan försämras, förklarar ugensen.ugensen dock klart att postterm bör övervakas noga.

- Graviditeten bör övervakas noggrant i slutet och födelsen kommer naturligtvis att inledas om det finns risk för barnet. Och efter de nationella riktlinjerna är övertidsgraviditeter lika säkra som möjligt. Det är inte farligt att gå över termen, bara en följs upp.

Du kan läsa mer om övertid på den norska gynekologiska förenings hemsida. Här kan du också hitta de nationella riktlinjerna och referens till litteraturen som de bygger på.

Från pressmeddelandet:

De norska riktlinjerna för för tidig graviditet (2008) har utarbetats av en expertkommitté i den norska gynekologiska avdelningen. De 5 doktorerna i utskottet hade i förväg fastställt vad som skrevs i tidskrifter om övertidssvängning och inledande av födseln. Det är viktigt att betona att ingen av de stora internationella studierna visar någon skillnad för barnets födsel, antingen startar födelsen vid 41 veckor eller väntar, under noggrann övervakning av fostret och graviditeten. I den största norska undersökningen som genomfördes i Trondheim jämfördes en för 254 kvinnor som började födelsen en vecka under perioden, med 254 kvinnor där graviditeten fortsatte under noggrann övervakning. tt barn dog under födelsen av gruppen som fortsatte graviditeten. arnet hade en knut på navelsträngen och hade med all sannolikhet inte blivit rädd, även om födelsen hade börjat vid 41 veckor. De internationella undersökningarna visar att i de flesta fall där barnet dog, antingen graviditeten inte övervakades korrekt eller barnet hade andra sjukdomar och tillstånd som hindrade det från att räddas tidigare.

iskgrupper:

Vid tillstånd som ökar risken för fostret som giftförgiftning, högt blodtryck, diabetes, tvillingar eller låg fetaltillväxt initieras födseln före eller i slutet. nligt de norska riktlinjerna börjar en ytterligare noggrann graviditetsövervakning vid barnsavdelningen från 12 dagar över terminen. Om livmoderhalsen är mogen så att födelsen är sannolikt lätt att börja, kan kvinnan få det. Födseln bör också startas om fostret är lågt (under 2900-3000 gram), om det finns litet fostervatten eller om ultraljudsperioden är mer än 14 dagar senare än den term som beräknats från den sista perioden. n elektronisk registrering av fosterhjärtaktiviteten registreras också.

Övertid bör följas noga.

Om födseln inte startas övervakas kvinnan noggrant i ca. 2 gånger i veckan tills hon är född eller det finns några abnormiteter som kan öka risken för fostret. Födseln bör som regel starta senast 43 veckor. Det bör också betonas att vi alltid råder kvinnan och lägger stor vikt vid hennes åsikter. Det är dock läkaren som fattar det slutliga beslutet. Kvinnorna har också möjlighet att komma till förlossningsavdelningen om de känner till mindre fostrets rörelser.

Läs också berättelsen "Fosterrörelser borde inte falla!"

(aby World) Vad händer om rutinstart på vecka 41 infördes?

orge har cirka 60 000 födda år. Omkring 15 000 av dessa är fortfarande gravida vid 41 veckor. n vecka senare har 12 000 födt; Det finns 3000 kvar. Om du vill börja din födelse på 41 veckor betyder det att det ska ske på 15 000 norska kvinnor om året.Dessa är helt normala graviditeter - för personer med ökad risk bör födelse ändå initieras. Källa: Pressmeddelande från orsk Gynokologisk forening; örjan av förlossning vid för tidig graviditet.

Frederik Frøen, (avdelningsdirektör, Dr Philos, Institutionen för arv och miljö vid Statens folkhälsoinstitut) kom denna vecka med en kronik i Dagens Medisin. Här ställer han frågor om dagens nationella riktlinjer för för tidiga graviditeter. Läs hans krönika

ADVERT

Mest populära