För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Beskriv barnets yttre värld

Ge mening om barnets upplevelse av omvärlden genom att beskriva vad du upplever tillsammans, och genom att visa känslor och entusiasm.

Det kan vara lättare att förstå vad som menas med detta om man tänker motsatsen. Ofta har en som förälder gott om själv på en hektisk dag, åtminstone tills tidningen är klar för det mesta. Man gillar inte att prata något speciellt för barnet, och är ganska likgiltigt för vad barnet berör. Men barn har otaliga frågor och skulle vilja ha en vuxnas förklaring av omvärlden de lär sig att veta. De behöver förtroende för sina egna förmågor och kreativitet samtidigt som de upplever vuxens acceptans och kärlek. Det är därför viktigt att föräldrar tar sig tid att ta barnet på allvar och svara så bra som en burk. arn är nöjda med enkla och sanningsenliga svar, och inte fiktiva "svurna".

Det faktum att den vuxna kan visa barndomshäftning hjälper barnet att utveckla sina egna känslor. Det faktum att man kan skratta tillsammans med något roligt, gråta ihop över en del sorg och söka, eller ge barnet tröst och lapp när det slår, ger barnet en förståelse för att världen kan vara förvirrande och svår. Med föräldrar som är säkra, bra vårdgivare och vem som är där och hjälper barnet att uttrycka sina känslor, blir det ett grundläggande stöd i vardagen.

ADVERT

Mest populära