För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Utveckling och interaktion under det första året av livet

I barnets inre värld skapas nya erfarenheter och erfarenheter under de första tolv månaderna. Samtidigt mastrar barnet mer och ökar sin förmåga att lösa problem. Kontakten och interaktionen med föräldrarna ändras också genom denna utveckling.Du kommer att märka att barnets utveckling går jämnt och inte i stadig rörelse. Detta beror på förändringar i centrala system i hjärnan och framträder i barnets psykologiska utveckling och färdigheter.

Vid 2 månaders ålder är det vanligtvis ett framsteg i utvecklingen som bland annat påverkar barnets sömnmönster. u vill barnet normalt sova i längre perioder av natten. Samtidigt visar den en ny vakenhet, som bland annat uttrycks av kontakter och interaktion blir längre, och barnet är mer ihållande och uppmärksamt.

tt nytt språng inträffar vid 7 års ålder och igen vid 12 månader. u förändras barnets sätt att hantera människor och hur det utforskar miljön. land annat kommer förmågan att samarbeta och problemlösning utvecklas mycket i dessa faser. Till exempel, i 7 års ålder, lär sig barnet att följa andras ögon, och i en ålder av 1 lär han sig att uttrycka sig med ord. Under det första året av livet är utvecklingen enormt hög, och det finns knappast någon annan period i livet där du lär dig så mycket!

ADVERT

Mest populära