För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Downs syndrom är en anrikning!

Lars rik rustad tror införandet av tidiga ultraljud kommer att göra ännu fler människor kommer att välja abort om de diagnostiseras med Downs syndrom hos fostret. Även han är fadern till Ingrid (13) som har Downs.

Ingrid hade en av rollerna i K-serien Wafer hjärta. "Människor med Downs kan nå så långt som alla andra - det tar bara längre tid", säger Lars rik rustad, pappa. Foto: K

 Idag väljer fler än 8 av 10 de som diagnostiseras med abort. rustad anser att en eventuell introduktion av tidig ultraljud kommer att leda till ännu fler aborter med denna motivering.

- Jag tror att de politiker som introducerar tidig ultraljud för alla gravida kvinnor runt vecka 12 faktiskt kommer att ge kvinnorna möjlighet att avbryta om Downs upptäcks. De medicinska fördelarna är minimala. Dessutom är det tyvärr ett faktum att många som avbryter på grund av beprövade Downs inte hade ett foster med Downs ändå. Det är en mycket oönskad konsekvens, säger rustad.

Han säger att den medicinska uppföljningen av barn med Downs är mycket bra och så mycket har förändrats de senaste åren. arn med Downs har ofta hjärtfel och det finns också en högre förekomst av leukemi, men i dag barn undersöks före eventuella hjärtfel, som drivs tidigare och behandling av leukemi har varit mycket bättre.Således har livslängden också ökat kraftigt.

- Politiker skapar attityder som gör sorteringssamhället mer och mer tydligt. Men det finns ingen anledning. Människor med Downs kan nå så långt som alla andra - det tar bara längre tid. De behöver hjälp och stöd på vägen, men returnerar så mycket till oss positivt. Vi måste titta på dem som resurser - inte som påfrestningar.

Läs ps esponse to the Criticism: - Tidig ultraljud handlar om säkerhet!

- Vi måste befria oss från förutbestämda attityder till barn med Downs. De är en anrikning! Ingrid har gjort mig till en bättre person. Och inte bara i förhållande till andra med Downs, men mot alla människor, säger Lars rik rustad.

 aby World skrev nyligen om ett amerikanskt par som fick ersättning på 2,9 miljoner dollar eftersom deras dotter föddes med Downs syndrom. De hade gjort tester och var säkra på att allt var normalt. är dottern visade sig ha Downs gick de till rättegångar.

barnläkare och forskaren Ola Didrik Saugstad kännedom om sådan ersättning från både US och Israel.

- Det här är en utveckling som vi förutspådde skulle komma, och jag tycker att det är problematiskt. Tidigare fick vi barnet vi fick, men med prenatal diagnos finns det nu möjlighet att upptäcka missbildningar och abort. är det blir rätt att få friska barn blir perspektivet nu 180 grader. säger Saugstad.

Han säger att om vi utvidgar ultraljuds- och kemiska tester ännu mer än vad vi föreslagit idag kan 98 procent av alla Downs syndromfoster detekteras.

Läs hela berättelsen

ADVERT

Mest populära