För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Utökar rätten till dagisutrymme till den 1 november

Idag har barn som föddes före den 1 september en lagstadgad rätt till dagisutrymme från augusti det följande året. På hösten kommer regeringen att förlänga tidsfristen med två månader.

Vad behöver du för börskurs start?

Vilka är dagis för en åringar?

Med dagens regler har ett barn född den 1 september inte rätt till dagis tills det är nästan två år gammalt. u kommer regeringen att förlänga tidsramen så att barnen som föddes i september och oktober kommer att ha rätt till vårdrum det följande året. ovember-barnen måste fortfarande förbinda sig att vara cirka 21 månader när de har rätt till barnrumsutrymme.

- Parterna har kommit överens om att fler barn får möjlighet att delta i dagis. Därför utökar vi och ger 9600 fler barn redan hösten 2016, säger kunskapsminister Torbjørn øe Isaksen (H) till T, skriver K.

egeringen angav en sådan önskan i statsbudgeten för 2016 och skickade idag förslaget till samråd.

nligt T bör föräldrarna till barnen födda i september och oktober kunna välja om barnen börjar i dagis i augusti eller i deras födelsedag månad.

Stavanger kommun är redo att erbjuda barnens dagisutrymme v de 9600 extra barnen som har rätt till dagisutrymme från hösten är cirka 150 i Stavanger.

- Vi är beredda på en sådan möjlig expansion och är redo att expandera antalet dagisplatser om förslaget antas, säger Monica uvig Stenseth, Institutionen för barnomsorg i Stavanger kommun.

Hon säger att även om 7600 dagisplatser i Stavanger är fulla, är det möjligt att expandera.

Läs också:

Håll dig hemma med ditt barn?

logger ina: nåringar i dagis

Hur man får en bra dagis start

Slitna och ömna barn

- Vi får fler daghem på hösten och därmed fler platser. Vi har också möjlighet att expandera antalet avdelningar och barn i vissa daghem. Men naturligtvis måste vi öka bemanningen för att få det gjort, säger Stenseth.

Förstår föräldrars frustration Hon förstår att föräldrar med barn födda på fel sida den 1 september har blivit frustrerade.

- Jag inser att de vill ha dagisutrymme. Om samrådsförslaget går igenom kommer fler att få en lagstadgad rätt till förskolans utrymme. Jag förstår att det är bra med sådan förutsägbarhet, även om några av de barn som är födda efter detta datum fortfarande har en daghem. u är det fortfarande ett datum att relatera, men det kommer att flyttas lite, säger Stenseth.

Kommunerna har redan fått pengar för detta

nligt kunskapsministern har pengar fastställts för utbyggnaden av dagisupptagning i statsbudgeten för 2016.740 miljoner kronor avsattes för en mer flexibel upptagning. Ungefär nio av dessa miljoner har fått Stavanger kommun.

- Jag har hört med vår finansavdelning nu på morgonen och väntar på en slutgiltig återkoppling om förslagets ekonomiska villkor. Jag förväntar mig att Stavanger kommun kommer att få förlängningen om den antas och erbjuda dagisutrymme till alla med lagstadgade rättigheter, säger Stenseth.

lir fler tillägg än extra dagisinspelningar

nligt T säger kunskapsministeren att det inte finns något behov av två dagisinspelningar nu. nledningen är att daghem måste lämna lediga stilligheter från augusti till januari, och den anser att regeringen har dålig resursanvändning.

Det är också lämpligt att förlänga dagisperioden ytterligare så att barn som är födda i november och december också kan ha rätt till vårdrum året efter.

"Vi måste ta ett steg i taget", säger Isaksen till T.

ADVERT

Mest populära