För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

För första gången hos tandläkaren

är åringar får sin första kallelse till tandläkaren, tror att de flesta barn och föräldrar att detta är första gången någon har studerat sina tänder, men det är inte sant. edan vid tvåårskontrollcentralen vid hälsocentret utvärderas barnets tänder. Vad kan du förvänta dig av dessa kontroller?

- De flesta barn drabbas hygienister och tandläkare bara när de är tre år, säger tandhygienist eate Kydland.

Det vanligaste är att barnen kallas till tandläkaren hösten de är tre år, men alla borde ha kontrollerat före fyra års ålder.

- arnens tänder är generellt bra för denna kontroll, säger Kydland.

nligt State oard of Health riktlinjer för vårdcentraler och skolhälsovården sker detta vid första besöket på tandvårdsklinik:

- npassning av förtroende tandkliniken

- undersökning av tänderna och munhålan

- närings vägledning

- hygien tillsyn

- fluoro manuella

 edan vid den tvååriga kontroll hälsa kontrollera barnets tänder. ntingen av en syskon eller en läkare. Om den upptäcker förhållanden som kräver behandling, är det barn som avses tandkliniken även om det inte har uppnått tre år.

Den tvååriga kontrollen visar synliga bakteriebeläggningar, hål, tandskador och inflammation i tandköttet. Om du inte har hört något eller fått hänvisning, kan du räkna med att de tvååriga tänderna är friska och friska.

- Men det är också viktigt för föräldrar att komma med. Om du misstänker att ditt barn har ont i tänderna, är det bara att ta direkt kontakt med de kommunala tandvårdskliniker och få det kontrollerat, säger Kydland.

Diet, borstning och användning av läkemedel är bland de ämnen som också kommer att uppmanas att överväga ett barns riskfaktorer när det gäller tandhälsa.

 På samma sätt som med oss ​​vuxna, som kallas barn till av tandhygienist / tandläkare bedömning i varje enskilt fall. Vissa behöver komma oftare än skuren, andra mindre ofta. iktlinjerna har utarbetats av Styrelsen konstaterar:

- aserat på den individuella bedömningen görs av treåriga kontroll är barnet kallas vid behov, med kallelsen intervall upp till 24 månader för friska barn med god munhälsa.

ADVERT

Mest populära