För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Ge barnet beröm

För att barn ska kunna utveckla en normal självkänsla och motivation är det viktigt att någon förmedlar en känsla av självkänsla och kompetens till barnet. tt det finns någon som reagerar positivt och bekräftar vad barnet gör bra och förklarar barnet varför det var bra. Då utvecklar barnet ett realistiskt självkänsla.

Genom att vägleda barnet genom "ja" meddelande och erkännande går ditt barn in i positiva kretsar med miljön. arnet får självkänsla att det är OK som person och uppskattat. är ditt barn fortfarande får bekräftelse på sina handlingar blir det mer medvetet om sig själv och hans handlingar. är du som mamma eller pappa klart visar att de åtgärder du ser i ditt barn önskar dig mer, kommer barnet att göra mer av det. arnet kommer också att få information om vad som är socialt accepterat beteende och bli säkrare på sig själv.

är barnet visar framsteg i olika färdigheter är det naturligt att föräldrarna ger . Det kan till exempel var när barnet kan ligga på magen och hålla huvudet ett tag, vrid i cirkel, krypa eller stiga. lla sådana nya framsteg inom utveckling är en positiv innovation, och när barnet upplever ett positivt svar från föräldrarna fortsätter det med detta och utvecklas vidare.

Föräldrarna ger också positiv feedback om barnets verbala utveckling, där barnet kommer med mer blåsande ljud. Dessa babe låter så småningom bli ljud som blir begripliga ord för föräldrarna, medan för andra kan de förbli ganska oförståeliga. Det här är bra i samspelet mellan föräldrar och barn.

ADVERT

Mest populära