För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Gulping och kräkningar

Gulping är vanligt med spädbarn och betyder vanligtvis inget annat än barnet har ätit för mycket. Om gulping går utöver viktökningen, prova ett förtjockningsmedel som kan tillsättas till mjölken.

Hos vissa barn kan gulping och kräkningar fortsätta under första halvåret. Det kan finnas brister. Det verkar som om barnet njuter av gulping och nästan "tuggar rubbning" på det uppenbara maginnehållet. arnet klibbar vanligtvis halsen eller använder tungan för att initiera kräkningen. Om det fortsätter under lång tid kan det orsaka viktminskning och dåligt allmäntillstånd. I det här fallet måste problemet lösas med en vårdgivare eller läkare.

Uppköst kan också bero på tillstånd helt utanför mag-tarmkanalen. Urinvägsinfektioner hos spädbarn och småbarn kan tyckas vara illamående och kräkningar.

ADVERT

Mest populära