För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Hälsokontroll och vaccination

Lyckligtvis har relativt få nyfödda några medfödda brister eller sjukdomar. Men ofta kommer mödrarna att vara angelägna om att något är fel med barnen. Det är bättre att fråga en barnmorska eller spela om något är fel i stället för att bli onödigt. fter att ha återvänt från förlossningsavdelningen känner många mödrar osäkra både när det gäller vård, näring och a. Ofta kan vårdsysern ge vägledning och råd. Som regel gör hon också hembesök.

Det är önskvärt att alla spädbarn kontrolleras regelbundet på ett hälsocenter. Under kontrollen mätes barnet och vägs för att se om det har vuxit normalt och ökat passform i vikt. Vidare undersöks barnet för att ta reda på om det är friskt och råd och vägledning om näring och vård kommer att ges. Dessutom ges nödvändiga vacciner.

Hälsocenterna har inte till uppgift att behandla sjuka barn. Därför, om något är fel med barnet och det behöver medicinsk behandling, hänvisas det vanligtvis till en annan läkare för vidare undersökning och behandling. Under första halvåret ska kontrollen ske en gång i månaden, andra halvåret lite mindre ofta.

n mamma har så många frågor, särskilt om det är första barnet, men det är snabbt att glömma dem vid kontrollen. Därför kan det vara bra att notera frågorna.

ADVERT

Mest populära