För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Hemma med sjukt barn - igen ...

Under hösten och vintern kommer att bli glada förkylningar i rad, och helst ännu något mer frekvent under de första åren barnet är på dagis. Vad händer om dina självbetjäningsdagar har spenderats?lla anställda som har arbetat i minst fyra veckor i företaget har rätt att vara hemma med full lön när barnet är sjuk. Förutom att du som anställd har möjlighet att skriva din egen rapport, har du också ett visst antal dagar per kalenderår om ditt barn är sjuk. Detta kallas vårdavgifter , se nedan.Vid barndom får du full lön. är det gäller egenföretagande betalar arbetsgivaren lön, med ökat behov av frånvaro från arbetsplatsen betalar V.idraget vid barnens sjukdom kan beviljas till de anställda som tar hand om barn under 12 års ålder (vrid 12 under kalenderåret). rbetstagaren har rätt till sociala förmåner i avsaknad av arbete när barnet är sjuk. Detsamma gäller om arbetstagaren måste vara borta från jobbet eftersom den person som har det dagliga barnets välfärd är sjuk. Vårdförmåner ges också till anställda som bryr sig om kroniskt sjuka eller funktionshindrade barn under 18 år. Dagarna kan tas individuellt.

Vårdavgift ges i:

  • 10 dagar per. kalenderår
  • 15 dagar per kalenderår om arbetstagaren bryr sig om mer än två barn
  • 20 dagar per kalenderår om arbetstagaren är ensam i vård
  • 30 dagar per kalenderår om arbetstagaren ensam ta hand om fler än två barn

 Om en anställd kroniskt sjuka eller handikappade barn och detta leder till en markant ökad risk för frånvaro från arbetet, som dessutom 10 ersättningsdagar för varje kroniskt sjukt eller funktionshindrat barn.

 är en anställd ensam vård, en fördubbling av antalet ersättningsdagar rätt till vård fördel är giltigt till och med det kalenderår barnet fyller 12 år. Om barnet är kroniskt sjuk eller inaktiverat gäller rätten till det år barnet blir 18 år.Om du har använt både ditt barn och dina egna anmälningsdagar måste skickas till din läkare för sjukskrivning. Förkylning kvalificerar sig inte för vårdbidrag, så för de flesta kommer det att innebära obetald ledighet från arbetsgivaren. Dock måste en läkare alltid kontaktas så att frånvaro kan dokumenteras.ätten till ett längre antal dagar hos kroniskt sjuka eller funktionshindrade barn måste förhandsgodkas av V på plats på begäran av läkaren.Om barnet är sjuk över det angivna antalet dagar om året måste barnets sjukdom dokumenteras med ett läkarintyg.

tt brett spektrum av sjukdomar och funktionshinder ger dig rätt till utökad rätt till vårdkostnader (anmälningsdagar). De allvarligt drabbade barnen med cancer, förlamning, hjärtsjukdom mm är självmotståndande, men barn med astma, vissa typer av diabetes och många fler kategorier kan utlösa behovet av fler självregistreringsdagar.

För att få fler självregistreringsdagar måste du ansöka om V för förhandsgodkännande. Därefter måste formuläret "Förhandsgodkännande - Ökat antal förmånsdagar med vårdkostnader" fyllas i av föräldrar och läkare. På baksidan av formuläret kan du se en översikt över vilka sjukdomar / störningar som kan utlösa flera dagar med självmeddelande / vårdkostnader.är en anställd att byta arbetsgivare, den nye arbetsgivaren kan kräva den anställde lämnar in en deklaration från tidigare arbetsgivare (er) om hur många dagar den anställde har fått sjuklön under frånvaro på grund av barns sjukdom under kalenderåret utnämningen sker.Familjer med allvarligt sjuka eller funktionshindrade barn behöver en rad olika tjänster - inte bara konkreta fördelar. V kan tillhandahålla information om olika arrangemang som kan hjälpa till i det dagliga livet, såsom IKT-hjälpmedel och hjälpmedel för barn. Familjer som har barn med omfattande funktionshinder kan få permanent kontakt vid hjälpcentret. Direktoratet för hälsa och socialfrågor har utarbetat information om olika erbjudanden till familjer. Se även familjenätverket för information till familjer med funktionshinder och / eller kronisk sjukdom, samt barn- och familjedepartementet på www. orge. nr.Många frågar: Kan jag bli sjuk om att ta hand om ett sjukt barn, även om jag är frisk själv? För längre sjukdom är svaret nej. Om du har ett allvarligt sjukt barn och inte kan gå till jobbet ska vårdbidrag beviljas. egeln gäller både föräldrar som måste gå på sjukhus / institution och när barnet ska vårdas hemma. åda föräldrarna kan få vårdförmåner samtidigt, om det behövs. Även om endast en förälder har daglig vård, kan den andra också få hälsovårdsförmåner. Vårdbidrag betalas så länge som nödvändigt för varje barn.

Det är ett villkor för rätten till vårdförmåner som barnet är eller har fått tillträde till ett hälsovårdsinstitut eller har behandlats öppenvårdigt på ett sjukhus. Det är ett villkor att vårdtagaren bor hos barnet på sjukhuset, men det finns inga andra krav på föräldraledning och vård vid tidpunkten för tillträdet. För att kunna få vårdavgift krävs ett läkarintyg.Om en anställd spenderar mer självregistreringsdagar än han / hon behöver, kan det få konsekvenser.Självregistrering är en rättighet som är kopplad till en relation mellan arbetsgivare och anställd. Om en arbetsgivare inte har förtroende för frånvaron i samband med barn, kan en läkare kräva dokumentation, eventuellt begränsad användning av självmeddelande. (Försäkringskassan 8, 23-27).

Källa: V

ADVERT

Mest populära