För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

UngernHelst barnlös, inte över 40 år och måste vara norska medborgare. Singlar är exceptionellt accepterade.

 Mycket oförutsägbar, men vanligtvis 1½ till 3 år (ibland mer) beroende på önskad åldersram.Du måste hämta barnet själv. etentionstiden är minst 5-6 veckor, men kan variera kraftigt.Kan få nya sökande i maj 2004. Lägsta åldersintervall är 0-3 år, för enstaka 0-4 år. ehov för sökande till större barn.Inordopt

ADVERT

Mest populära