För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Födelse

Jag hade graviditetsdiabetes

Ida nita ilsen föddes vecka 34 + 6, 54 timmar efter att vattnet hade gått. Födelsen initierades med dropp.



Sedan Mikkel Johannes föddes före vecka 35 måste han födas i nyfödda. är han föddes hade han mycket lågt blodsocker, så Mikkel Johannes fick extra socker efter att han kom till världen. Han låg på den nyfödda intensiv tre nätter, innan föräldrarna flyttade till familjemedlem med honom.

- Jag trodde det var okej för honom att vara på den nyfödda intensiva. Vi fick besöka honom när vi ville, och samtidigt fick vi vila efter födseln. Jag visste också att han var välskött och det var väldigt lugnande, säger Ida nita.



Ida nita var på sjukhus i 14 dagar, 12 av dem med hennes son.

- Han var dålig att ta bröstet, så det var en flaska i slutet, berättar den nybakade mamma.

Mikkel Johannes hade inga plågor efter födseln och behövde därför ingen ytterligare uppföljning.



- rfarenheten av att födas tidigt kommer att beskriva så bra. Det är något speciellt om matning för första gången. Jag var väldigt lättad när allt gick bra och jag är väldigt glad att jag hade en så bra och bra jordmor under min födsel, avslutar hon.

ADVERT

Mest populära