För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Invasion

Inbjudan innebär att en del av tarmen skjuts in i delen bredvid den. Detta tillstånd inträffar oftast hos barn mellan fem och nio månader och du misstänker att barnet har sjukdomen, du ska omedelbart kontakta en läkare.

Vid invagination skjuts en del av tarmen in i delen bredvid den, som en teleskopdel i en annan. Detta minskar blodtillförseln till den drabbade delen av tarmarna.

iverkningen uppträder oftast hos barn mellan fem och nio månader. Obehandlad invasion kan leda till döden. Symtomen är akut smärta som kommer i "tack", då att vara borta under en tid. Så småningom blir barnet sämre och kan kasta upp och få diarré. vföringen blir tunn och blodig.

 n spädbarn ska alltid undersökas av en läkare när det verkar ha svår magont. Kontakta en läkare omedelbart eller ring 1-1-3 vid misstanke om invasion.

ehandlingen kräver snabb behandling och barnet ska bli sjukhus. Om invagination bestäms av röntgenundersökning, försöker man först att rätta tarmarna. Om det inte lyckas, drivs barnet.

Hämtad från aby Worlds föräldraledningsserie. Professionell konsult: Helge Michalsen

ADVERT

Mest populära