För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Graviditet

äR det normalt?

I många avseenden är det skönt att stå något ut - och inte vara som alla andra. Men när de är gravida vill de flesta vara så höga som 4. Frågor som återkommer i barnmorskor ofta börja med: "Är det normalt att ...?"

n graviditet är på många sätt ett undantagstillstånd. Man kontrollerar inte helt vad som händer och många frågor dyker upp under vägen under graviditeten. Känslorna är ibland något ur kroppen, och det är snabbt att undra om vilken upplevelse som är faktiskt normal.

arnmorskor används för att svara på många olika frågor. Grethe . Teigen och agna T. Larsen på Mama Stork i Stavanger säger nej fråga är för stor eller för liten - och framför allt, är ingen tvekan dum. För de barnmorskor är det viktigt att den gravida går ut från en kontroll och känna lugn - inga obesvarade frågor.

I den här videon förklarar Grethe och agna vad många undrar och vilka frågor som oftast går.

ADVERT

Mest populära