För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

ÄR det tidigt att komma hem säkert?

hus tror att de säkert kan skicka kvinnor och barn hem sex timmar efter födseln, men jordmorskans ledare är skeptisk.

Hege Lundring Foto: kershus Universitetssjukhus - Vår erfarenhet är att vissa kvinnor vill gå hem ganska snart efter födseln. De som vill resa tidigt efter födseln är angelägna att planera för en sådan situation. Därför är det viktigt att de snart vet att detta är en möjlighet. De kan till exempel planera att ha en annan vuxen under de första dagarna, få möjlighet att återvända till sjuksköterskekliniken och ge en barnmorska i kommunen ett meddelande om att de vill ha tidiga hembesök efter födseln. eslutet om returresa måste tas efter födseln, i dialog mellan patienten och kliniken. Vi är inte angelägna om att hända efter sex timmar - tiden kommer att bero på situationen och kvinnans önskan, säger Hege Lundring, klinisk chef vid Kvinnokliniken vid kershus Universitetssjukhus (hus).

Hon säger också att formuläret Caroline jerkland refererar till är inte längre i bruk.

- lanketten ersattes redan innan hennes inlägg pressades, säger hon.

Jordmorförbundets chef, Hanne Charlotte Schjelderup-riksen tror att man inte kan förvänta sig att födseln vet vad som är rätt för dem innan födseln alls har börjat.

- Jordmornen anser att det är naturligt för en returresa först när kvinnan är född. edömningen av återvändande hem ska då ske i samråd med kvinnan, säger hon.

Hanne Charlotte Schjelderup-riksen. Foto: arnmorska federationenSchjelderup-riksen säger att det verkar som de stora sjukhusen nu lägger till kortare sängtid.

- Det här stämmer inte överens med riktlinjerna för barnomsorg, säger hon.

  • Det är nästan som om det här barnet är född två gånger - bara när det kommer ut ur sin mamma, och då när det kommer ut ur fosterväskan: n födelsevideo helt otrolig!

Störningar att resa hem eller mer hemma? De flesta är överens om att den nybakade familjen behöver lugn och ro, men var blir de bäst?

- Sex timmar efter födseln rekommenderar vi att vila och vila så att kopplingar mellan föräldrar och nyfödda inte störs i onödan omedelbart efter födseln. De flesta kvinnor måste också komma tillbaka till hektar innan de lämnar sjukhuset, säger Schjelderup-riksen.

Lundring på hus ser det annorlunda.

- Vår erfarenhet är att många vill vara med familjen i dagarna efter födseln. Det är lugnare hemma än vid en upptagen mötesavdelning, hur mycket kontrolleras klockan. Många har partners hemma med ledighet och vem kan vara med mamma. Flera studier visar att friska kvinnor som mamma normalt blir bättre hemma, där de får mer fred än på sjukhus. Mentala tillstånd är bättre och amning blir bättre, säger hon.

  • mma Hjelper Ingebjørg Finnesand anser att den nyfödda familjen utsätts för mycket stress och uppmuntrar: Ta födelsestid tillbaka!

De kommunala tjänsterna är inte redo att ta över.

är nyfödda familjer går hem från sjukhuset tar kommunhälsovården ansvaret för dem. Det är här som jordmorskans ledare anser att den är kort.

- Det är nödvändigt att ha en betydande ökning resurs barnmorskor kommunala för kvinnor som söker tidig utskrivning från sjukhus, med en barnmorska i hemmet så att familjen deltog i en utsatt tid. Hälften av kommunerna i landet saknar en kommunal marmorservice. Idag måste 60 000 gravida kvinnor dela med färre än 300 barnmorskor i landets kommuner. Det finns ingen anledning att rädda dig från kravet på säkerhet.

Hon säger att en av de viktigaste rekommendationerna i de nationella professionella riktlinjer för förlossningsvården "ytt liv och säker eftervård för familjen" - utgiven av direktoratet för hälsa i 2014, det vill säga sykehusoppholdets duration bör anpassas till kvinnan och nyfödda behov. iktlinjerna anger att tidig återvändande kräver en organiserad mammaledighet hemma och stöd från kvinnans nätverk / partner.

- Om kvinnan själv önskar en sådan tidig återkomst, är kommunen ansvarig för uppföljningen av friska kvinnor och nyfödda vid födseln. Kommunens hälsovård kommer då att ta hand om uppföljningen av tidiga hembesök av barnmorska omedelbart efter födseln anpassad till kvinnans behov. Kvinnor som lämnar hem innan amningen är på god väg, behöver särskild uppmärksamhet. Dessutom måste nyföddens näringsstatus och möjliga gulsot övervakas noggrant av kommunal barnmorska, säger Schjelderup-riksen.

Hon tycker att hon inte är en riktig möjlighet på många ställen i landet.

Läs också:

Är barnmorskor utsatta för offensiv på födelseplatsen?

Var beredd för de första dagarna efter födseln!

Fader av fodret

hus tror att detta är framtiden hus betonar i sitt svar på abyverden att tidig urladdning förutsätter att det är välorganiserat i kommunerna för familjen att söka hjälp när det behövs.

- Detta är ett bra och bra erbjudande för friska kvinnor som har haft en normal födelse och har ett friskt barn som vill komma hem tidigt. Kvinnorna får information om vem de kan kontakta om det finns behov av hjälp, säger Lundring.

Hon förklarar att detta är ett arrangemang som är vanligt i andra länder, till exempel Sverige, Danmark, ederländerna, ngland, och som blir allt vanligare i orge.

- I kommunens hälsovård byggs nu för att erbjuda tidiga hembesök till nyfödda familjer. Det är inte på plats i alla kommuner, här är enskilda skillnader. Det är därför viktigt att betona samspelet mellan kommunala hälsovårdstjänster, säger Lundring

Hon säger att hus underlättar att följa upp situationen så att familjerna är välskötta efter att ha blivit hospitaliserade.

- Den framtida barnomsorgen kommer att differentieras. De fräscha kommer att följas upp närmare hemma, och de som behöver det följs upp på sjukhus, till exempel om de är sjuk eller har komplicerat graviditet, födelse eller mammaledighet, tror Lundring.

ADVERT

Mest populära