För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

KrF svararSvar: KrF behåller kontantstöd och ökar det till 5 000 kr per månad för ett år och 4000 kr per månad för tvååringar. Våra huvudargument för kontant fördel är a) större valfrihet för föräldrar när det gäller att ta hand form b) mer jämlika överföringar från staten till familjer med barn oavsett om barnen går till dagis eller hemma med en förälder och c) ge föräldrar större ekonomisk möjlighet att ha mer tid med sina barn.

2. Kommer din part att införa differentierad barnbidrag för nästa fyraårsperiod? (Och varför har den inte följt inflation?)

Svar: Kristdemokraterna har inte program bifogas något om detta, men vi är emot innebär testning av barnbidrag och beskattningen av den. n av anledningarna till att barnbidraget inte har varit pris justeras räcker att förbättringarna av andra system välfärd för barnfamiljer har blivit en prioritet, bläddra förlängning av barnbidrag till 18 år, kontanter och ökad pappaledighet.

3. Kommer det vara lämpligt att ge små barnfamiljer en chans att köpa mer miljövänliga bilar genom att sätta ned avgifterna för nya bilköp för denna grupp?

Svar: KrF har inte prioriterat separata bilavgifter för småbarnsfamiljer, men istället föreslår vi 25.000 miljoner miljöparbidrag till dem som köper miljövänliga bilar.

4. Ska det högsta priset på daghem stängas? (Hur mycket / hur snabbt?) (Är det rätt att behålla maximal prissystem?)

Svar: KrF istället införa inkomst differentierade betalningar förskolor och syskon både på dagis, SFO och kombination därav.Svar: ej. KrF vill att när barnen ska få föräldrar ska barnen ha både en far och en mamma.Svar: KrF kommer att öka föräldraledigheten till 68 veckor, som kan användas flexibelt innan barnet fyller 10 år. Orden är fritt mellan föräldrarna, med undantag för 10 veckor reserverade för mamman och 10 veckor reserverade för fadern.Svar: ej, KrF tror att de femåringar fortfarande har frivilliga erbjudanden i daghem.Svar: KrF står emot hela skolanSvar: Kristdemokraterna kommer att fortsätta att låta kommunerna bestämmer priset, men kommer att införa inkomst differentierad betalning och syskon (även i kombination med användning av dagvård för andra barn) (se även svaret på fråga 4).

ADVERT

Mest populära