För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Mer få kikhoste

tt ökande antal tonåringar och unga vuxna får hosthosta. tt sprida de ensamkommande lilla syskonen eller sina egna barn kan få allvarliga konsekvenser. Infektionstoppen kommer på vintern - kommer du att uppdatera vaccinet?

- fter att vaccinet introducerades 1952 i barndomsvaccinationsprogrammet, föll antalet pertussisfall dramatiskt. Men från slutet av 1990-talet har vi upplevt en betydande ökning av cervixfall i orge. Vi har nu en ökad incidens av kikhosta med cyklisk ökning var två till tre år, men förra året såg vi en ökning så fort nu i år, säger Dr lmira Flem på FHI.

Läs också: De vanligaste sjukdomarna hos barn

 Kikhosta är en bakteriell luftvägsinfektion orsakad av ordetella pertussis. Sjukdomen liknar långvarig och svår hosta, ofta med särskiljande kyss följt av kräkningar. Källa: Folkhälsoinstitutet.

Hon säger att hon inte har alla uppgifter för det här året ännu, men kan fortfarande säga att vi nu ser en stadigare ökning av antalet fall med den största andelen sjukdomar i åldern 10-19 år.

- Lyckligtvis har vi inte sett en viss ökning av fallen hos barn under två år. Det här är de stora barnen och unga vuxna som har svarat för den största ökningen, säger Flem.

Även om ökningen har varit stabil beräknar folkhälsoinstitutet en topp i vinter.

- Som med andra luftvägsinfektioner, kommer det att vara toppen på vintern. I november och december ser vi en betydande ökning av förekomsten, säger Flem.2007: 107

2008: 86

2009: 90

2010: 60

2011: 92

* Totalt redovisad fall i alla åldersgrupper under 2011 var 4405.

Från detta år i alla laboratorier på samma sätt för att diagnostisera kikhosta - Flem anser att bättre diagnostik kan också påverka de siffror som rapporteras.

- Även om antalet ökar är det ingen anledning att oroa sig för något mycket stort utbrott, säger Flem.

Läs också: är ditt barn blir sjuka

 ftersom effekten av kikhostevaccin gradvis försvagas, äldre barn och unga vuxna som inte har tagit ytterligare en dos utsättas för kikhosta infektion. Det är också dessa grupper som oftast representeras i den statistik som Flem hänvisar till.

- Syskonen och föräldrarna är smittkällan för de yngsta barnen, säger hon.

Så kanske du vill uppdatera ditt eget vaccin när du har små barn i ett hus som ännu inte är fullt vaccinerade.

För att barnet ska få en kikhoste kan det bli allvarligt. ndra platser i världen är pertusser en relativt vanlig dödsorsak, särskilt hos små barn.Lyckligtvis sker det inte i orge, men Flem understryker vikten av att söka en läkare i tid om det finns misstankar om att barnet får hosta.

- Många av de som behandlas med diarré på sjukhus är små barn, säger hon.

nledningen är att unga barn kan sluta andas i samband med hostaattacker.

arn med astma blir ofta sjukare av hosta än andra.

Läs också: Hosta och tung andning - vad är tecknet?- Från en infektion tills sjukdomen bryts ut tar det mellan sju och tio dagar.

- Sjukdomsprogressionen är uppdelad i två steg: För det första kall-liknande symtom som hosta, feber och rinnande näsa i en veckas tid. Då kommer anfallscenen med kraftiga hostar med kiking och eventuellt kräkningar eller kräkningar.

- nfallet kan vara i flera veckor och 2-3 månaders sjukdom är inte ovanligt.

- Cervikal hosta kan vara farligt för små barn. Vuxna får vanligen en liten sjukdomsbild.

Källa: folkhälsa

 ftersom pertussis topp kommer i vinter tillsammans med de andra luftvägsinfektioner, kan det vara svårt att veta vad som är vad.

- Många av de som får hosta känner inte till sig själva. ntingen har de inte typiska symtom på cervichosta, eller de tycker inte om kikhoste som ett alternativ, säger Flem.

Således kan föräldrar eller äldre syskon utsätta barn för pertussis utan att vara medveten om det själva.

- Om du är osäker på vilken sjukdom du har, ta en resa till din läkare för ett test. Idag är läkare mycket mer medvetna om ciccatsna, och ett enkelt test ger svar, säger hon.

Om nära familjemedlemmar har hosta, kan läkaren överväga att accelerera vaccindoser hos små barn, möjligen ge en uppfriskningsdos till andra familjemedlemmar där det sedan länge varit länge. Dessutom kan familjen ha förebyggande antibiotika. Men detta anses av läkaren i varje enskilt fall.

Även små barn kan ha ospecifika symtom på pertussis - det kan verka som att det är kallt.

- Många sjukdomar har samma symtom och kan vara svåra att särskilja. Men många barnbarn är glada att ta barnet till en läkare när det är sjuk och tröskeln är låg för att ta ett relevant test på unga barn som misstänker sjukdomen, säger Flem.

Gravid som får ciccid ska söka läkare så snart som möjligt. Inte alla läkemedel som används för sjukdomen kan användas under graviditet.

Läs också: Vanligtvis Hosta Weekly

 arn får ett vaccin mot pertussis vid 3, 5 och 12 månader. Det ingår i kombinationsvaccinet tillsammans med difteri, tetanus, poliomyelit och Hib-infektion. ndast efter den tredje dosen anses barnet vara fullt vaccinerat. Vad vi säger att barn under ett år måste skyddas extra för perikardhuman. Förfriskningsdosen ges i klass 2 i skolan. Men efter det är det upp till dig att du är skyddad mot sjukdomen. Militär rekryterar vårt pertussisvaccin genom indragning.

Vaccinet ger inte livsskydd men bör uppdateras vart tionde år. Många tar en ny dos av pertussisvaccin innan de reser till exotiska regioner, men det är ett tag eftersom det kan vara dags för en ny dos.

- Även om du har haft hosta, ger sjukdomen inte livslång immunitet, säger Flem.

I FHI sidor lyder: "Målet för vaccination inte utrota kikhosta, men för att undvika eller lindra sjukdomen, särskilt hos barn under 2 år. (...) Vaccinet ger över 85% skydd mot klassisk pertussis. Även om det inte hindrar sjukdom hos alla, kommer det oftast att mjuka och förkorta kursen och minska incidensen av komplikationer. "

De skriver också:" Den höga förekomsten av kikhosta i orge också gör kikhosta vaccinet rekommenderas uppdateras regelbundet. Sådan vaccination kommer att ge skydd för de vaccinerade, men kommer också att minska risken för infektion för potentiellt utsatta personer i hushåll och lokala samhällen. Särskilt relevant är därför cikokockevaccin för personer med spädbarn i huset och personer som arbetar med spädbarn. "

Läs också: virus, bakterier och infektionssjukdomar

 Som med alla luftvägsinfektion, smittsam kikhosta genom droppinfektion. Således är det bästa du kan göra för att undvika smitta, ha bra handhygien. Tvätta händerna ofta.

Om du själv har sjukdomen, är det bästa du kan göra för att se till att du hostar i armbågen och inte barnet.

- Men pertussis är mycket smittsam. Om någon i familjen har en sjukdom, är det svårt att inte smittas om du inte är skyddad av ett vaccin eller din egen sjukdom, säger Flem.

 Många barn börjar på dagis när de är ett år gammal. Då är de bara helt vaccinerade och har gott skydd. Vissa barn börjar dock redan i dagis och vissa väljer inte att vaccinera sina barn. Som ett resultat kan omvårdnadsbarn också få sjukdomen. Om mer än ett barn på dagis blir sjuk, den kommunala läkaren överväga att sätta in åtgärder som ger vaccinet till ovaccinerade.

- Men barnet har bekräftats kikhosta bör det hållas hemma från förskolan minst fem dagar efter påbörjad behandling om behandlingen påbörjas tidigt i sjukdomsförloppet, eftersom barnet är fortfarande smittsam under denna period, säger Flem.

Läs också: Hemma med sjukt barn - igen ...

Läs mer om sjukdomen och symptom

Läs om barns hälsa

ADVERT

Mest populära