För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Online-möte med Arbets ikväll

Ikväll kan du ställa frågor till rbetspartiet Gunn Karin Gjul. Hon är i Stortinget och är chef för familje- och kulturutskottet. Webmötet börjar kl 21 i forumet.

Här är ett utdrag från Labours manifest:

 • motsätter kontantförmåner, och kommer successivt att avveckla detta när full täckning uppnåtts och alternativa arrangemang upprättas.

• Förlänga föräldraledighet till 48 veckor med 100 procent lön, och att 14 av dessa veckor är reserverade för pappa.

• stärka faders oberoende rättigheter. Varje förälder ska få föräldrapenning på grundval av eget vinst.

• överväga hur systemet för två veckors föräldraledighet för pappor vid födseln eller omhändertagande kan göras bättre.

• införa åtgärder för gemensam uppehållstillstånd och utebliven betalning av bidrag.

• ntagandet stöd bör kopplas till regeringen och är satt till 1 G.

• arbete för att öppna för adoption från andra länder.

• ha en upptrappning plan för att stärka skyddet för barn i kommuner genom kapacitetsuppbyggnad och öka antalet anställda.

• Målbeteendeprogram som används i barnomsorg så att de bättre kan användas i familjer med invandrarbakgrund.

• n bättre översikt över antalet norska barn som alltid bor utomlands.

• följa upp barn som har brister i den norska språkkunskaper vid 4-årlig kontroll, samt deras föräldrar.

• Ger domstolen en begränsad möjlighet att placera en gemensam bostad om det är barnets bästa. (Utdrag)ADVERT

Mest populära