För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Graviditet

öVertid: Alla måste kontrolleras med dag sju

Över Term? u ska alla kolla in på sjukhuset före dag sju.

Under de senaste åren har Gravid upplevt stor förvirring om övertid och start. Det är över nu. lla i övertid måste undersökas senast sju dagar över termen.

Läs också: Har du rätt semester?

Det har funnits olika metoder runt om i landet när den gravida kvinnan kommer igång under övertid, vilket har skapat förvirring och osäkerhet bland gravida kvinnor. Vissa har arbetat med en begränsning på 7-10 dagar i flera år, annars har det inte varit ovanligt att gravida kvinnor har gått över 14 dagar över termen innan de har startats.

Debatten har en paus i de professionella samhällena och en arbetsgrupp inrättades i maj för att granska övertidsriktlinjer. Och på grundval av hans grupps arbete kom hälsovårdsdepartementet i juli förra året med en rekommendation om allmän praxis. Detta genomförs i varierande grad på de flesta födelseplatser i orge.Sjukhuset ska ta ansvar för faderskapskontrollen inom 7 dagar efter det att termen har gått.

arly initiering (induktion) för kvinnor med fetma, ålder över 35 års ålder eller andra riskfaktorer

Det är underförstått att det förekommer en ökad risk efter 294 dagar, vilket gör att en förlossningsinduktion (induktion) ska påbörjas senast på dag 294.

Läs också: 10 snabbstart av födelse

- Det måste finnas likvärdighet och förutsägbarhet för födseln i orge. Dessa rekommendationer kommer att bidra till att det blir en verklighet när det gäller frågan om övertid, säger Hans Petter arseth, ssistent Health Director.

I praktiken kommer de flesta idag att komma överens om bedömningen på dag 7 efter termen. åde mamman och barnets hälsa bedöms. Graviditetens önskan att initiera eller inte ingå i bedömningen. Frisk graviditet med okomplicerade graviditeter kan startas mellan dag 7 och 11 efter termen men inte senare.

Läs mer om rekommendationen på Hälsovårdens webbplats.

 Director Frederik Frøen vid FHI har kanske varit landets tydligast förespråkar för att städa upp riktlinjerna och har länge uttryckt oro över att gravida kvinnor går långt över löptiden. I en intervju med usiness World i maj förra året, uppgav han följande:

- Siffror från medicinska födelseregistret visar att i genomsnitt dör en av 400 postterm barn i livmodern, under förlossningen eller under den första veckan efter födseln. Internationella akademiska samfund har visat att de flesta sådana dödsfall kan undvikas om du, liksom de flesta andra västländer, ändrar övergångsriktlinjerna.

ekommendation Health gency nu skickas till alla hälsovårdsmyndigheter och kommuner fick med entusiasm av frön och FHI.

- Med dessa rekommendationer kommer vi att ha ett bra förebyggande av komplikationer i samband med för tidiga graviditeter. ekommendationerna stämmer överens med internationella riktlinjer, säger Per Magnus, biträdande direktör och direktör Frederik Frøen vid Statens folkhälsoinstitut.

Läs allt om smärtlindring under födseln

Titta på videor om födelse

Läs alla födelseshistorier

ADVERT

Mest populära