För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Positiva gränser

Hjälp ditt barn att styra sig själv genom att sätta gränser på ett positivt sätt - genom att det visar positiva alternativ och genom att planera tillsammans.

Om en trött mamma eller pappa bara säger nej till saker ditt barn gör utan att visa hur de tror att barnet ska göra det, eller vad barnet inte är tillåtet, kommer barnet att fortsätta att göra så att den inte accepteras. arnet kommer ofta att se till att vuxen "brister" så småningom blir uppmärksamhet, om än på ett negativt sätt. tt lämna barnet till sig själv och "låt det raka" är också farligt. arnet har då ingen vägledning för sina handlingar, och kan lätt utvecklas till en "motbjudande och bortskämda ungdomar" som finner det svårt att utveckla sin egen identitet i samspel med andra barn.

Det är viktigt att vårdgivaren kan förmedla tydliga uttryck för beröm och acceptans i samband med barnets handlingar. Dessa signaler, som kallas "cirklar", mer än förbud och negativa reaktioner, berätta barnet vad det kan göra. Således finns det en grund för positiv självkänsla, mastering och social anpassning. Säkra, vuxna vårdgivare som är bra modeller är vad barnen vill ha.

ADVERT

Mest populära