För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Familj

Pseudotvillinger

Om syskon är född med upp till 18 månaders åldersskillnad används termen pseudotvillings. Det kan påverka barnen vad kön syskonen är och i vilken ordning de är födda.

n ganska ung syster - för en liten bror.

 Tävlingen kan ofta vara hård och förhållandet mellan pojkarna kan användas. Storebror är jämförd med småbror, som i område efter område blir bättre och bättre och försöker vara som brandman. Men samtidigt har föräldrarna inte samma förväntningar för minderåriga, och han är glad att berömma när framstegen kommer.

- Lilla rors framsteg och framgång kan bryta storebroret, så han måste leva med en känsla av att han alltid är hotad. Lilla bror kanske vill vara bra, men föräldrar kan se till att han inte klarar sig på storebrorens bekostnad, säger Schönbeck.

 Även pseudovinnande systrar får samma tuffa konkurrens som bröderna, men tjejer försvårar oftare aggression och vänder den inåt istället.Systrar möter ofta i mitten eller överlappar varandra. Storasyster är oftast inte så moderlig och omsorg som en "vanlig" storasyster och lillasyster eller så fri och okonventionella som en "normal" lillasyster. Flickorna kan bli beroende av varandra och behandlas som bästa vänner, men så ofta tävlar de med varandra.

ADVERT

Mest populära