För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Läsning ger barnet bättre ordförråd och språk

Vi kan bara lära oss ord på två sätt - genom att höra dem och läsa dem. ntalet ord som barnet lär sig är nära relaterat till antalet ord du använder med det. arn som läser för utvecklar en större förståelse för ord och ökar också sin egen ordförråd.

  • : Ju fler ord ditt barn hör, desto mer ord kommer hon till slut att använda sig själv. Och ju mer hon förstår och säger-ju mer vi pratar och läser med henne. Det kommer att vara en bra cirkel.
  • : Forskning visar att barnets ålder när du börjar läsa med det betyder mycket för senare språkkunskaper. Det är dags innan barentsna talar för sig själv som är viktigt för språkutveckling. Då växer barnets hjärna mycket och är särskilt mottagliga för språkutvecklingen. Föräldrar brukar tala mindre med barn under 2 år när de verkligen behöver höra de flesta språk.
  •  tills barnet ökar när du läser böcker. Texter i böcker innehåller mer sällsynta ord än de vi brukar använda i samtal med småbarn. Detta gäller även barnböcker, och det är viktigt att barnet hör dessa ord så att de blir en del av sitt eget ordförråd.
  • : är du läser med barnet märker du att det initierar flera samtal. öckerna presenterar många ämnen och situationer att prata om, vilket du annars inte skulle ha stött på. nslut barnets egna erfarenheter med vad som händer i böckerna.
  • : Ju tidigare i livet ett barn introduceras på ett skrivspråk, desto bättre. Det ger mer träning och erfarenhet av att höra strukturen, grammatiken och orden av ord på språket. Vårt dagliga språk är ofta mycket mer oförutsägbart och slumpmässigt.

Forskning och tekniska böcker om fördelarna med tal och språkutveckling

Läsning förbereder ditt barn i skolan

Läser länkar hårt mellan dig

ADVERT

Mest populära