För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Ersätter barn med nedgångar

tt amerikanskt par fick nyligen 2,9 miljoner dollar i ersättning eftersom deras dotter föddes med Downs syndrom. Test i graviditet visade att de ville ha ett friskt barn.

År 2007 fick riel och Deborah Levy sitt tredje barn, en liten tjej. ågra dagar efter att flickan föddes visade ett blodprov att din dotter föddes med Downs syndrom. Gifteparet blev mycket förvånad och sa att de skulle avbryta sin graviditet om de hade vetat att barnet hade Downs syndrom, skriver The Telegraph.

ftersom moderen var 34 testades paret under graviditet eftersom de var oroliga om barnet kunde ha Downs, skriver tidningen The Oregonian. Det gifta paret fick höra att allt var bra, men det var inte en gång om testen var korrekt. Man frågade också om läkarna kunde ha sett spår av Downs, men inte sagt det till föräldrarna, skriver Telegrafen.

Läs mer: Kommer det vara den tidiga ultraljuden för alla?Föräldrarna har inte velat ge intervjuer själva. I rättegången har de sagt att de älskar deras dotter lika mycket som sina två söner, men att de kommer att använda kompensationspenningen att betala för att säkerställa sin dotter en bra framtid.

Gifteparet måste ha uttryckt oro både vad gäller medicinska och sociala förhållanden, och om dottern skulle få en bra uppföljning i förhållande till utbildningen. De borde också ha varit angelägna om vad som kommer att hända med sin dotter när de inte längre är längre. Ytterligare livskostnader för dottern har uppskattats till cirka 3 miljoner dollar.

-De känner mycket starkt att det som hände med dem var felaktigt. De fick fel information och deras liv har ändrats på grund av detta, parets advokat David K. Miller berättade för Oregonian när det blev uppenbart att de skulle gå till rättegångar.

-De älskar sin dotter väldigt mycket. Deras mål har varit att säkerställa dotterens framtid sedan dess, och det handlar allt om, säger Miller.

Läs mer: Före och efter mil

 Fredagen den 10 mars, fick paret en enhällig jury och fick ersättning på nästan 3 miljoner dollar. Juryen bör dock inte överväga etiken om vad som hänt. Fallet har ändå skapat en stor debatt, både nationellt och internationellt, från talkhowet Dr Phil till Daily Mail-tidningen i London.

 arnläkare och forskare Ola Didrik Saugstad säger att han har sett fler saker som detta. Föräldrar i både US och Israel har åtalats mot staten, eftersom missbildningar inte har upptäckts.

- Det här är en utveckling som vi förutspådde skulle komma, och jag tycker att det är problematiskt.Tidigare fick vi barnet vi fick, men med prenatal diagnos finns det nu möjlighet att upptäcka missbildningar och abort. är det blir rätt att få friska barn blir perspektivet nu 180 grader. säger Saugstad.

Han säger att om vi utvidgar ultraljuds- och kemiska tester ännu mer än vad vi föreslagit idag kan 98 procent av alla Downs syndromfoster detekteras.

- Sådana fall kommer att kunna driva staten för att utöka fosterdiagnosen för att upptäcka ännu mer. Och var ska gränsen gå för vad är en missbildning eller inte? Det kan finnas en flock av foster med missbildningar. Så om inte sorteringsgemenskapen existerar kommer det under alla omständigheter att spridas nu. I en sådan situation vågar ingen göra misstag och institutioner hålls ansvariga om något inte upptäcks, säger Saugstad.Saugstad fruktar denna utveckling, men ser det också som en logisk fortsättning på ett samhälle som vill veta allt.

- Men ärendet är speciellt. Och om detta händer kan det så småningom uppfattas som normalt. Vi ser fortfarande ut att yttrandet vänder sig till ny teknik, så jag tror att det är möjligt att utvecklingen kan gå så. Samtidigt kommer det alltid att finnas något man inte kan komma ikapp och vad som händer med dem, frågar Saugstad.

Ola Didrik Saugstad säger att det har varit ett krav att en kvinna borde ha rätt att känna till hela barnets genom, vilket innebär att de kommer att veta allt om barnets gener.

- Jag tittar på helgescreening som ett missbruk. tt någon borde kunna få tillgång till en databas och veta allt om mig, även om det är mina föräldrar, skulle jag tro att det var ett stort angrepp. Det här är något som bör göras när en person är stor nog att välja sig själv, säger Saugstad.

Läs mer: aby i magen - Vecka per vecka

Läs mer: llt om graviditet

Läs mer: llt om barnet

ADVERT

Mest populära