För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Inlösenskador

Det är inte bara mamma som kan vara svår vid födseln. Även för barnet är det en stor belastning. Det finns ett betydande tryck på barnets kropp när det passerar födelsedragen, vilket kan orsaka tryckskador. Vid svår lossning av axlarna bryts kragebenet. Detta kan tyckas som svullnad av nyckelbenet eller rörande smärta. Sådana krage benfrakturer är ofarliga, växer bra utan behandling och orsakar inte problem senare i livet. Under födelsen händer det att det finns skador på en nerv eller blödning i musklerna, så att huvudet hålls snett, en arm är lamm eller ansiktet blir asymmetriskt. De flesta skadorna av denna typ går tillbaka av sig själva på kort tid utan att ge varaktig men. n fysioterapeut kan ge god hjälp om nervskada eller skakningar i huvudet uppstår under födseln.

ADVERT

Mest populära