För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Rätt svarSvar: ätten ger föräldrarna största möjliga valfrihet när det gäller hur man sköter sina egna barn. Kontantstödet tillåter föräldrar att antingen vara hemma med sina egna barn eller välja en annan typ av vård. ätten kommer därför att behålla kontantstödet.

2. Kommer din part att införa differentierad barnbidrag för nästa fyraårsperiod? (Och varför har det inte följt prisökningen?)

Svar: ätten har redan föreslagit en differentiering av barnbidrag där vi ska erbjuda ökad barnomsorg för familjer med 4 barn eller mer.

3. Kommer det vara lämpligt att ge små barnfamiljer en chans att köpa mer miljövänliga bilar genom att sätta ned avgifterna för nya bilköp för denna grupp? Svar: Ja, och höger har faktiskt föreslagit i stortelsen att ge en morot på 25 000 kr när man köper en miljövänlig bil som avger mindre än 120 gram CO2 per kilometer. Dessutom har vi gått in för vrak av bilar äldre än 10 år med stora utsläpp för att få ett ökat vrak på 20 000 kr. Vi kommer också att göra elbilar mer lönsamma än idag. Sammanfattningsvis kommer det att premiere små barnfamiljer som vill köra mer miljövänliga.

4. Ska det högsta priset på daghem stängas? (Hur mycket / hur fort?) (Är det rätt att behålla det högsta prissystemet?)

Svar: Maximalt pris bör inte sänkas, men inkomstbaserad föräldrapenning ska införas i alla kommuner.

5. Skulle lesbiska kunna få hjälp med befruktning?

Svar: Lesbiska bör ha möjlighet till hjälpbefruktning men finansieras endast av allmänheten när en medicinsk orsak till fertilitetsbrist har visats. ätten säger också att assisterad befruktning endast bör ske vid hälsovårdscentralen där givaren är känd, för att säkerställa att barnet har rätt att följa sitt biologiska utseende på ett senare datum i livet.

6. Hur länge ska föräldraledigheten vara (om faderskap kvotökningar? Hur många veckor? Hur kommer lämna delas mellan föräldrarna?)

ätt anser aktuella längden mammaledigheten är tillfredsställande. ätten håller inte med den enhet som inträffade vid den sista expansionen av faderskapskvoten, där två av de fyra veckorna togs av den gemensamma ledighetsperioden som föräldrarna själva kunde bestämma fördelningen av. ätten är emot en obligatorisk trippelföräldraledighet.

7. Ska femåringar få ett obligatoriskt förskolans erbjudande?

Svar: För höger är dagis ett frivilligt erbjudande för barn under skolåldern. n separat förskola utanför dagis, rätten har inte beaktats i festen.

8. ör det introduceras dagskola? (Vad ska dagen bestå av?)9. Ska SFO vara ledig? (Kanske omfattas av maxprissystemet?)ADVERT

Mest populära