För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Rätt till dagisplats

Vilka rättigheter har du verkligen när det gäller tilldelning av dagis?

Åklagare Gro ishovd Miøen, Indem advokatbyrå.

arnehageloven Det är förskolor avsnitt 12a, som reglerar rätten till dagisutrymme. Här är följande:

"arn som fyller ett år i slutet av augusti året där barnomsorg finns, har rätt att äga rum i dagis från och med augusti i enlighet med denna lag.

arn som fyller ett år i september eller oktober det år då det tillämpas på dagisplats, har rätt att äga rum i dagis från den månad som barnet är ett år enligt denna lag med föreskrifter.

arnet har rätt till en plats i dagis i den kommun där den är bosatt. "

estämmelsen ger dig rätt till förskolans utrymme om ditt barn fyller ett år i slutet av augusti det året för dagisutrymme. Domstolen ska vara uppfylld från och med augusti året då den begärs. Dessutom har barn födda i september eller oktober rätt till dagisplats från den månad som de når ett år. Det innebär att de barn som är födda i november inte har rätt till dagis till när de är närmare två år.

Föräldrarna måste beräkna när domstolen finner och försöker ansöka inom kommunens tidsgräns. Sökande med rätt till dagisutrymme som inte vill ha utrymme från den första nuvarande antagningen ska erbjudas utrymme vid nästa tillträde.

estämmelsen i avsnitt 12a ger rätt till en plats i en dagis som godkänns av dagislagen.

arn med funktionshinder arn med funktionshinder har rätt till prioritet när de är tillåtna för daghem. I enlighet med barnagaslagen § 13 kommer barnet efter ansökan att ha rätt till en plats även om den inte har slutfört ett år i slutet av augusti.

Om ditt barn har funktionshinder är det troligtvis också nödvändigt att underlätta och hjälpa till i dagis. Även om du har hyrt ditt barn i barnkammaren på grund av funktionshinder finns det tyvärr ingen garanti för att det kommer att åtföljas av medel så att ditt barn får hjälp eller uppföljning som den behöver. Kommunerna har frihet att tolka lagstiftningen om hur man genomför finansiering.

Var kan barnet ha dagis? Det är kommunen som ansvarar för att rätten till dagis är uppfylld. lla godkända daghem i kommunen kommer att samarbeta om barntillträde. arnet är bosatt i kommunen och har bostadsadress enligt befolkningsregistret. Denna bestämmelse hindrar inte interkommunalt samarbete.Kommunen kan bara uppfylla rätten till dagis i en annan kommun om föräldrarna / vårdnadshavarna önskar detta.

nsökningsfrist för antagning bestäms av kommunen.

Förslag att förlänga rätten till dagisutrymme I juni 2016 föreslog parlamentet att rätten till dagis tilläggs till barn födda i november. Det innebär att föräldrar med barn födda i november kommer att ha rätt till vårdrum i slutet av november det följande året om förslaget godkänns.

loggen publiceras i samarbete med Indem Law Firm

ADVERT

Mest populära