För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Säkraste i bil med mormor!

n nyligen publicerad studie visar att det finns 50 procent lägre risk för att barn skadas i bilolyckor när morföräldrar driver än om föräldrarna driver.

Studien visar att detta, även om de inte är lika bra för att säkerställa barnen.

Studien publicerades i Pediatrics i augusti. Forskarna gick igenom nästan 12000 bilolyckor från 2003-2007 till Förenta staterna, där minst ett barn under 16 år undersöktes. Informationen fick forskare från bilförsäkringsbolag. Farföräldrar var förare i varje tionde olycka. esultatet var sensationellt; 50 procent mindre risk för skada där morföräldrar hade varit förare.

Diskutera ämnet på forumet!Det som kan vara mest intressant med detta resultat är att ökande ålder (över 55) är förknippad med ökad risk för trafikolyckor. Tidigare undersökningar har också visat att morföräldrar i allmänhet är sämre än att se till att barnen är på rätt sätt innan turen börjar.

Forskarnas hypotes var att det var större chans att bli skadad om ett barn hade en farförälder, men resultatet visade något annat.

Så vad kan förklaringen vara? Sköter farföräldrarna noga med barnbarnen? Forskarna hittade inte ett säkert svar, men frågade om morföräldrar kan vara mer nervösa om att köra med barns kostsamma bördor.

Studien är amerikansk, och man kan inte säga att samma slutsatser skulle vara resultatet här hemma. Men 12000 är ett betydande antal undersökta olyckor, och kan studien få oss att reflektera lite? Vad tycker du Är farföräldrar som kör här i orge försiktigare än barnens föräldrar?

eferens

  1. FM Henretig, D. Durbin, MJ. Kallan, FK. Winston. Farföräldrar som kör barnbarn: n bedömning av barns passagerarsäkerhet och skador. Pediatrics 2011; 128 (2): 289-95. // barnläkare. aappublications. org / content / 128/2/289. full. pdf "href =" // pediatrics. aappublications. org / content ...% 20 // pediatrics. aappublications. org / content / 128/2/289. full. pdf% 22 '% 20href =% 22 // barnläkare. aappublications. org / content / 128/2/289. full. pdf% 22% 20target = '% 22_blank% 22' % 20o: knapp =% 22h% 22% 20alt =% 22eskrivelse:% 20 // hi. com / esources / Images / externt. png% 22% 20o, SPID =% 22_x0000_i1025% 22% 3 "target =" _ blank "> .. // Pediatrics aappublications org / innehåll ... .. // Pediatrics aappublications org / content / 128/2/289 .. fullständiga pdf " 'href =" // pediatrik aappublications org / content / 128/2/289 hela pdf "_blank" "o.... knapp =" t "alt =" eskrivning: // .. nhi com / esources / Images / extern png "o: SPID =" _ x0000_i1025 ">

Källa: nhi.nej

Är barn säkrare i bil med morföräldrar bakom ratten?

Vet inte

Ja, jag tror!

ej!

Kanske ...

östa! Se resultat

Polldaddy. com

Är barn säkrare i bil med farföräldrar bakom ratten?

ADVERT

Mest populära