För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Skickade hem från sjukhuset - född i dubbelsängen!

- Gå hem och ta en paracet, meddelandet Ida Hystad kom till sjukhuset. ågra timmar senare gav hon Mathias lexander en dubbelsäng!

Det är Fredrikstads tidnings online-upplaga som nämner det unga parrets dramatiska natt. u har Ida Hystad och ino Kristiansen i Fredrikstad blivit barnbarn. Ida berättade för tidningen att hon inte kände sig behandlad med respekt när de närmade sig sjukhuset, men de kände sig vägrade.

Född i hissen



- Jag förstår att det är svårt att beräkna födelsedatum, men sjukhuset måste behandla människor med respekt. åde före och efter födseln kände jag mig oönskade och avvisade. Jag vill helt enkelt inte sätta fler barn i världen efter detta, säger Ida Hystad till f-b. nr.

Det var kväll till tisdag 3 augusti att högkvalitativa Ida visste att åren började och samboaren körde till sjukhuset. Det fanns mycket aktivitet på födelseplatsen, men så småningom fick de ett rum. n barnmorskade undersökte riderna och öppningen av manteln. Jordmor slutsatsen att "det finns inga unga idag".

- Då blev jag ombedd att ta en paracet och åka hem.

Hon säger till tidningen att även om hon visste att något pågick, njöt de bara av att lyssna på barnmorska. De lämnade hem en timme senare. De ringer till sjukhuset igen, men får ringa tillbaka en timme senare. Men de fick aldrig det. Födelsen började strax efteråt.

- Vi var helt oförberedda för något sådant. Det är ett stort och sårbart ögonblick i livet och du kommer att göra allt rätt. Det kan bli dödligt, säger sambo ino.

ravo mor född hemma - ensam



ino fick tag på Idas moster som bor i närheten och kallas också ambulansen. Mathias lexander var dock ute innan ambulansen var på väg. De lämnade på sjukhuset och det visade sig att barnet hade låg kroppstemperatur. Ida är glad att de kom till sjukhuset:

- De arbetade med honom i sex till sju timmar för att öka kroppstemperaturen.

Ida och ino har nu blivit barnbarn. Från tidigare hade de Marcus ndré (2). Ida hoppas dock att hon inte blir gravid igen.

- Vårt råd till andra i samma situation: Lämna inte sjukhuset, utan sitta ute i förvaret eller i väntrummet, säger Ida Hystad och ino Kristiansen till tidningen.

Om din födelse börjar hemma - så gör du också!



- Det borde finnas ett mycket lågt tröskelvärde för att söka sjukhuset i födelsessituationer. Det måste alltid finnas ett öppet erbjudande att återvända när som helst, även om det tidigare har ansetts att födelsen inte är nära förestående, säger kommunikationsdirektör nne Grete rlandsen på Østfoldsjukhuset.

rlandsen betonar att f-b. nej att det är mycket svårt att beräkna när en kvinna kommer att föda.

- Det kan variera mellan två och 22 timmar, säger rlandsen.

Foto: Geir . Carlsson, Fredrikstad lad

örja födelse

Födelsefaser

Smärtlindring under födseln

ADVERT

Mest populära