För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Utveckling

Så många vänner bör ditt barn

- Vänskap är socialt kapital och göra barnet bättre rustade att klara utmaningar i livet, säger utbildnings professor Stein rik Ulvund. Men vad är bäst för barnet - många vänner eller en bästa vän? Och spelar det ingen roll om barnet inte har vänner?Han är ingen tvekan om att vänskap är viktigt för ett barn Det bidrar till att göra barnen mer robusta och kan fungera positivt om barnen utsätts för påfrestningar.

- De som har nära vänner klara bättre konflikter och vänner är särskilt viktigt för barn med föräldrar som har problem i sin relation, säger Ulvund.

Även psykolog Helge Holgersen vid Universitetet i ergen tycker att vänskap är mycket viktig.

- Det är en förberedelse för senare i livet, och är en bra buffert när det blir svårt, säger Holgersen.Stein rik Ulvund anser att det är viktigt för alla barn att ha minst en vän. Ändå tror han inte att det finns ett antal vänner som bestämmer hur man ska gå med barnet längre i livet.

- Det är viktigt att skilja mellan popularitet och vänskap. Vissa barn kan vara mycket populära och det finns många som vill vara med dem. Men de kanske inte har många nära vänner. Kanske är det mer ytligt, säger Ulvund.

Många barn har en de definierar som bästa vänner. åde Ulvund och Holgersen säger att en sådan nära vänskap kan ge ungarna en unik upplevelse.

- Det finns en person som är där för dem och det betyder något extra. Det är en kamp att ha en bästa vän, och inte alla får en sådan vänskap, säger Holgersen.Mastermind viktigt för lärande

Lärare leker med kamraterarnet kan dock bli mer sårbart om det är mycket beroende av den här personen, till exempel om en vän är sjuk en dag eller flyttar sig bort.

- Jag tycker att det är bra om barnet är öppet för att vara tillsammans med mer. Om ett barn har mer vänskap, ger det barnet mer flexibilitet, säger Holgersen.

Han tycker också att barn som bara har en vän snabbt kan sakna någonting.

- Kanske två barn tillsammans för att de har ett särskilt intresse, och det kommer att bli en väldigt annorlunda sak, säger Holgersen.

tt vara väldigt singel, tycker Holgersen det kan vara svårt att förhålla sig till andra barn i andra situationer.

- I vänskap är det ofta förhandlat och barnen måste ge och ta. Då är det okej att de utökar sitt spektrum genom att gå med i flera olika människor, säger Holgersen.

- Men vissa barn blir stressade om de måste hantera två personer samtidigt - de känner att de förlorar kontrollen. Det är viktigt att hitta en balans som ger barnet lugn, säger Holgersen.- Många barn har inte en bästa vän, men många är med. Jag tror att många människor kan dra nytta av att ha en bästa vän, men det är inte ett måste. Vissa barn låter inte andra in, men det är fortfarande bra, säger Stein rik Ulvund.

- Om barnet känner att det har vänner och verkar inte känner utanförskap på något sätt, jag tycker att vi ska vara noga med att ringa barnets relation till andra ytliga. Vissa barn kan leka med andra utan att ha en kompis eller vän de föredrar, säger Helge Holgersen.

Holgersen säger en pojke på tio år kan mycket väl ha vad han kallar en bästa vän som han spelar fotboll, cyklar och gå och bada med - men de aldrig prata med varandra om hur de känner sig. De gör saker tillsammans. Han tror att många manliga vänskapar, även i vuxen ålder, kan ha en sådan karaktär.

"Är de ytliga, ja det beror på standarden", säger han.

Holgersen tror inte att vänskap som består av att "göra saker tillsammans" bidrar lika mycket som utbildning för att nära relationer i vuxen ålder.

- Men då kan vi definiera närhet på ett annat sätt idag än tidigare. För att förstås i förhållande till känslor är det relativt nytt datum. Tidigare var det kanske möjligt att göra saker och ting kännetecknade av ett bra förhållande, säger Holgersen.ehöver småbarns privatliv?

Föräldrar utan gränser kan skada barnOm små barn kämpar för att hitta vänner på egen hand, kan föräldrar hjälpa.

- jud in vänner med barn på kaffebesök, och gör lite extra för att få det att hända, rådgör Holgersen.

- Det är lättast när barnen är små. är de går till grundskolan är det svårare att be någon att komma till ditt barn. Då uppfattar Per att Ola tycker om att vara med sina egna vänner, och då är det fel att komma, säger Holgersen.

Ulvund påminner om att föräldrarna har ett ansvar, till exempel i förhållande till födelsedagar.

- Det måste finnas tydliga regler för vem som ska be och att man inte deltar i social utslagning, säger Ulvund.

Han tror också att föräldrar med populära barn kan hjälpa sina barn att förstå hur det är att vara ute - och inte vara med i gänget. Spelet är ofta porten till att göra vänner.

- Det lär dem empati, utvecklar förmågan att lösa konflikter och är nödvändig för att stärka självkänslan, säger Ulvund.Ulvund säger att statistiken visar att ungefär hälften av alla fyraåringar har en eller flera som de är med. Och redan när barnen är små är det en skillnad mellan pojkar och tjejer.

- I fem års ålder har pojkar i genomsnitt två vänner, medan tjejer har en. är barnen börjar skolan fördubblas antalet vänner. Killar har i genomsnitt fyra, medan tjejer har två, säger Ulvund.

Generellt sett är vänskapen i denna ålder instabil.

- Det finns ju många som gör vänner som de håller hela livet, men det är ganska vanligt att en vänskap håller i ett halvt år, säger han.

- Varför är det en skillnad mellan pojkar och tjejer?

- Det är inte bra att säga varför tjejer har färre vänner. Men de pratar ofta mer om hemligheter, vilket kräver större lojalitet, anser Ulvund.

- Flickor har mycket mer samlag och är därmed mer utsatta. Pojkar är oftare bara tillsammans och gör saker. De är "doer", säger Holgersen.I synnerhet hittar flickvänner ofta att två tillsammans går bra, men kommer till en tredje part, det skär.

- Om det finns två barn tillsammans, tror jag också att de ska klara av en tredje part i spel. Skulle hennes flickvän besöka, och ta med sin dotter, borde det finnas plats för henne också. Men vi kan inte alltid kräva detta från barnen, säger Helge Holgersen.

- Så ibland är det okej att säga nej?

- Ja, jag tror det är. Vi kan inte alltid beställa barnen att vara tre tillsammans. Men om ett barn avvisas, måste det ske på ett bra sätt. arnen lär sig att behandla varandra ordentligt, säger Holgersen.

Han säger att om ditt barn har en affär med en vän och någon ringer på dörren måste det sägas.

- Varför ska barnen ha högre moral än oss? Det är inte alltid fallet när det gäller ett oväntat besök. judar du din granne om du har en familj av vänner på besök?Holgersen anser att vi ofta ålägger barn att vara mycket inkluderande.

- Som föräldrar kan vi ibland vara lite för angelägen. Vi tänker på erfarenheter från vår egen barndom och kommer att förhindra att våra barn faller i samma fält. Men om sakerna görs ordentligt, säg något ibland, säger han.

Ulvund håller helt med.

- llt beror på hur det görs. Om fem barn leker i huset och ett barn avvisas på trappan är det inte okej. Men om det finns en person på besök och en sak, måste det vara tillåtet att säga nej. arn bör också ha rätt till privatliv, och föräldrar kan gärna hjälpa till. Men det är inte bra om samma barn ständigt förbjuds, säger han.arnets förståelse av livet

är ditt barn blir mobbade

Mathias (2) var mobbad på dagisMen båda Ulvund och Holgersen betonar att vänskap också handlar mycket om barnens personlighet och temperament.

- Det är viktigt att betona att det inte finns någon facitlösning för barn och vänskap. Vissa är utåtriktade, visar mycket empati och förstår de sociala reglerna mycket bra. ndra är lite mer infällda och faller i spel. Men vi måste fortfarande komma ihåg att det finns exempel på barn som trivs bra. De behöver inte sluta ha psykologiska problem för det ", avslutar Ulvund.

ADVERT

Mest populära