För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Födelse

Startat med Early Water Escape

Kjersti einaas föddes vecka 34 + 6. och födelsen startade med tidigt vattenavlopp.

- Jag hade haft uppfödare i landtid och mitt blodtryck hade varit lite högt de sista dagarna före födseln, säger hon.

11 dagar på sjukhus

De stannade på sjukhuset i elva dagar. fter sju dagar i inkubatorn hade vattnet från lungorna försvunnit, och hon blev äntligen i en vanlig säng.

- Det var bara för att hon tog tillräckligt med näring och att hon lyckades hålla sig varm innan vi kom hem, säger Kjersti.fter att de kom hem från sjukhuset var det inte nödvändigt med ytterligare uppföljning. De fick bara normal kontroll vid hälsocentret, som alla andra.

- ll tidig uppföljning av fysioterapeut det första året för att kontrollera att utvecklingen är som den ska gå. fter några gånger sa sjukgymnaren att det inte var nödvändigt för oss att fortsätta eftersom utvecklingen gick utöver förväntningarna, säger hon.Även om Linnea Marie föddes tidigt, lämnas Kjersti med fina minnen.

- För min del har erfarenheten varit väldigt snäll. Vi fick fantastisk behandling på sjukhuset, och vi hjälpte oss att lära oss vad vi behövde för att ha ett för tidigt barn. är vi kom hem har allt varit i bästa ordning, och det har inte varit några konsekvenser av att hon föddes så tidigt, säger Kjersti.

ADVERT

Mest populära