För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Syskonstatistik

 • Vi väntar längre än någonsin att få det första barnet. Medelåldern vid första födseln är 27, 9 år.
 • Medelåldern för alla födslar är 30, 1 år och fäderna är genomsnittliga tre år äldre.
 • Giftföräldrar är äldre än samboande föräldrar vid första barnets födelse.
 • Fertilitetsgraden för kvinnor under 25 år har fallit dramatiskt de senaste åren, medan för åldersgruppen mellan 35 och 40 år är de högre än någonsin.
 • ästan lika många kvinnor har barn i åldern 30-35 år som i åldern 25-30 år.
 • Fortfarande får de flesta kvinnor barn när de är mellan 25 och 30 år gamla.
 • 41, 1 procent av barnen är nummer ett i syskon, 36, 2 procent är nummer två, 16, 5 nummer tre och endast 6, 1 är nummer fyra eller mer.
 • 43 procent av gifta föräldrar får två barn, men fler och fler samboer får två barn.
 • Fem av sex barn under 18 år bor hos sina syskon.
 • ntalet barn som bara har hälso syster har minskat med sex procent sedan 1989 och är idag 85 procent. 15 procent av barnen bor tillsammans med halvsyster.
 • Tre av fyra barn bor hos båda föräldrarna.

Statistik samlas in från Statistiska centralbyrån. Siffrorna är för 2003 och vissa är status per den 1 januari 2004.

ADVERT

Mest populära