För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

SV svarSV har inte antagit någon ståndpunkt i det här fallet.Det är svårt att ställa in en magisk gräns, men proffs har en gränsvärde på 1, 5 timmar. Det är väldigt viktigt att ha god mat erbjudande över hela landet! Vi måste se till att så många människor som möjligt kommer till ett livsmedelbjudande som är professionellt bra, bra kvalitet och det finns så många födda att du får tillräckligt med personal. Då är det ibland konflikt mellan avstånd och kvalitet. Vi måste välja den som ger mest säkerhet.Stödordningen har hjälpt fler kvinnor att stanna hemma, arbeta deltid eller använda dagpass. Dessutom bidrar kontantstöd till det faktum att vissa barn som kan dra nytta av att gå till dagis är hemma. SV vill därför avbryta kontorstöd.

SV och regeringen har nyligen meddelat att kontantstöd till 2-åringar måste tas bort medan stöd till de yngsta barnen stärks.

4. Lämna: Hur länge ska föräldraledigheten vara (?? Ska faderskap kvotökningar för hur många veckor Hur ledigheten delas mellan föräldrarna)

SV vill och har fått godkännande för en tredelad ledighet, en del av modern, en del av fadern, och en del för fri distribution. Målet är att hushållsarbetet och vården av barn ska delas mer jämnt mellan föräldrarna. Det är viktigt både för kvinnolön och för barnens koppling till båda föräldrarna.

Med SV i regeringen har vi ökat den totala ledigheten till 48 och ökat pappersramen från 5 till 12 veckor.Ja, SV vill att barnbidrag ska betalas och prisjusteras. arnförmåner är ett bra och brett välfärdstilbud som har varit tyst i många år.

6. ilstöd: Vad tycker din part om skattesänkningar på nya bilar så att familjer med små barn kan köpa säkrare och mer miljövänliga bilar?

SV har genomfört skattesänkningar på de minst förorenande bilarna, medan de bilar som förorenar mer har blivit dyrare. Vi välkomnar dig till andra dumma saker vi kan göra!

7. Max pris: Vad är din fästs syn ör det maximala priset i dagisutrymmet minskas ytterligare? Är det korrekt att behålla det maximala prissystemet?

SV önskar på sikt att dagis kommer att vara gratis. Under tiden är vi garant för det maximala priset som ska bibehållas. Det är viktigt att säkerställa daghem som människor har råd att utnyttja.SV arbetar hårt för att höja kompetens och kvalitet i norska daghem.Först och främst genom att rekrytera och utbilda flera förskollärare. Vi vill också utbilda fler av de oskilda arbetarna inom sektorn, bland annat göra det möjligt att ta professionella brev på arbetsplatsen.

9. Förskola: arn födda efter den 1 september kan vara nästan två år innan det passar. ör det finnas två dagisinspelningar under året?

Ja, SV har fått intrycket att det på lång sikt krävs två inspelningar per år. (I Soria Moria 2-förklaringen.) Dessutom uppmuntrar vi kommunerna att ha fler inspelningar eller kontinuerliga inspelningar där det är möjligt.Vi introducerar ett system med gratis lektionshjälp för alla för att garantera barn lika möjligheter i livet. Från tidigare vet vi att barn med högutbildade föräldrar och barn med föräldrar som aktivt deltar i läxorna blir bättre senare i livet. Vi vill att alla ska få chansen att nå långt!

Spelhjälp ger också barnen ett stressat vardagsliv med många rekreationsmöjligheter möjligheten att göra läxorna i skolan.

Svaren ges av Gina arstad, medlem av familje- och kulturutskottet vid Stortinget.

ADVERT

Mest populära