För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

ThailandSökande borde ha varit gifta i minst 2 år. Samboet beaktas. Sökande måste vara över 25 år. Sökande över 40 år måste vara beredda att anta ett barn upp till 3-4 år. Sökande ska ha en sammanlagd årlig inkomst på minst 200 000 kr. Kräver intyg om att paret inte kan / borde ha (fler) ensamma barn. Sökande med ensfödda barn kan ansöka. Kräver feedback om hur det går med barnet efter 6 månader. Slutligt godkännande från Thailand ges endast efter det att dessa rapporter har skickats.

 eräknad väntetid är ca. 6-8 månader från godkännande för tilldelning. Ytterligare 6-8 månader före avgång.

 Måste ta barnet själv.OkändVärlds barn

ADVERT

Mest populära