För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Barn lättare

Den genomsnittliga födelsevikten fortsätter att minska. År 2008 vägde den genomsnittliga babyen 3475 gram. Det är dock bara 60 gram mindre än under toppåret 2000. Men det verkar som att trenden med mycket stora barn är över.

Sedan 2000 har det nyfödda barnets genomsnittliga vikt minskat. är den genomsnittliga babyen nu väger 3475 gram är den så låg som i början av 90-talet.

- Vi verkar vara förbi en allt vanligare tunga nyfödda över 4500 och 5000 gram, säger professor olv Skjærven vid institutionen för medicinska födelseregistret på FHI.

M har publicerat slutliga statistiken för 2005 och 2006, och preliminära siffror för 2007 och 2008.olf Skjærven innebär minskning av födelsevikten är paradoxalt:

- Detta är mycket i befolkningen sammanhang (60 g, red. not.), speciellt för att det har inträffat samtidigt som förändringar i rökvanor. Färre gravida kvinnor röker, och detta borde indikera att den genomsnittliga födelsevikten ökade något. Istället har födelsevikten minskat, säger Skjærven.

ntalet kvinnor som röker dagligen minskas betydligt. År 2000 röktes 21-23 procent dagligen i början av graviditeten, medan andelen hade minskat till 15-26 procent 2007-2008.

 Samtidigt finns det också färre barn med hög födelsevikt. yfödda som väger mer än 4500 och 5000 gram ökade kraftigt mellan 1990 och 1999, men sedan 2000 har antalet minskat stadigt.

Även i 2000 fanns det 8 1000 födslar som hade en födelsevikt på mer än 5000 gram, det var 2008 endast 3, 5.

51 av 1000 barn hade år 2000 en födelsevikt på 4500 gram. Förra året dessa 33 barn med 1000.

- Det kan tyckas som om vi har haft en "epidemi" av tunga barn, och att detta är nu förbi. Det är glädjande och bra för folkhälsan ", säger Skjærven.

Källa: Statens folkhälsoinstitut

ADVERT

Mest populära