För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Center ResponseCentrumpartiet kommer att utveckla kontantstödssystemet vidare genom att rikta det till familjer där en av föräldrarna är hemma med barn under två år. Fader och mamma borde ha verklig frihet att välja mellan jobb och vara hemma efter sina barns födelse. Tusentals barnbarn har ordnat kontantstöd, och för dessa skulle det vara väldigt olyckligt om systemet avvecklades över natten. I stället för att minska kontantstöd, bör det förbättras och riktas.

2. Kommer din part att införa differentierad barnbidrag för nästa fyraårsperiod? (Och varför har det inte följt prisökningen?)

Centrumpartiet fortsätter barnbidraget som en allmän förmån som varken beskattas eller krävs.

3. Kommer det vara lämpligt att ge små barnfamiljer en chans att köpa mer miljövänliga bilar genom att sätta ned avgifterna för nya bilköp för denna grupp?

Centrumpartiet kommer att tillåta de många av oss som är beroende av bilen att köra bil utan föroreningar och utan klimatpåverkan. Vi kommer att underlätta elektrifiering av parkeringen, det vill säga fler och fler bilar kommer inte att gå på fossila bränslen. För att byta till en sådan miljövänlig parkeringsplats vill vi introducera ett vrak på 40 000 kr för dem som byter till en miljövänlig bil. Skattepolitiken är avgörande för att främja försäljning och användning av noll- och lågutsläppsbilar som elbilar, plug-in och hybridbilar.

4. Ska det högsta priset på daghem stängas? (Hur mycket / hur snabbt) (Är det rätt att behålla maximal prissystem?)

Centret vill stå på dagis uppgörelse, säger att ett daghem bör kosta £ 1750 - 2004-kronor. Samtidigt tror vi att kommunerna borde utnyttja möjligheterna att ha examen, så att de med fattigare råd får billigare daghem.Centrumpartiets parlamentariska representanter fängslades, eftersom Sp alltid är i tron ​​och övertygelse när äktenskapslagen behandlades. åde i regeringen och i parlamentariska gruppen var det några som röstade för, och andra som röstade emot.

6. Hur länge ska föräldraledigheten vara (om faderskap kvotökningar? Hur många veckor? Hur ledigheten delas mellan föräldrarna?)

Det är viktigt att utveckla system som hjälper föräldrar att kunna kombinera arbete och barnomsorg. Särskilt viktigt är att fäderna aktivt deltar i nyföddens vardag. Centrumpartiet önskar en trippel mammaledighet, där fadern måste ta minst en tredjedel av tiden. v samma anledning vill vi också att fadern har en självständig rätt att tjäna utifrån sin egen yrkesverksamhet och sin egen lön. I statsbudgeten för 2009 förlängdes faderskapskvoten från 6 till 10 veckor.Dessutom kommer vi att förbättra de ekonomiska stödsystemen för studenter som får barn på minst 1G, och öka engångsinkomsterna för kvinnor utan förvärvade rättigheter.Centrumpartiet vill fokusera på att stärka dagens skola. Vi tror att det används för lite pengar på grundskolan, och därför vill vi prioritera grundskolan upp till en tillfredsställande nivå snarare än att införa nya system. Samtidigt tycker vi att det är vettigt att vidta åtgärder för att göra övergången från dagis till skolan så smidig som möjligt.Centrumpartiet vill inte ha en obligatorisk heltidsskola. Vi vill att föräldrar och vårdnadshavare fortfarande har möjlighet att tillbringa mer tid med sina egna barn. Vi kommer att prioritera resurser för ökad lärardensitet över längre skoldagar. Vi kommer att fortsätta att fokusera på tidig behärskning i läsning och skrivande utbildning, såväl som matematik och engelska. Vi vill också ha ett förbättrat tillfälle att välja praktiska ämnen.Center kommer att prioritera primär och lärartätheten över införandet av högsta pris på SFO.

ADVERT

Mest populära