För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Hälsa

Barnet kommer inte sova

I en tidigare artikel beskrev jag några anledningar till att det kan finnas konflikter kring läggning och sömn. Här kommer jag att ge dig några möjliga lösningar på problemet. Men dessa är allmänna och måste anpassas till varje familj.

Var god ta tid att prata med barnet genom att bjuda in det att berätta, säger Jesper Juul.

Vissa barn får så lite uppmärksamhet under dagen att de inte kan hitta fred tills de känner sig "uppsatta". ndra får så mycket att de bara vill ha mer och mer.arn är inte maskiner och kan inte leva tillräckligt länge för att bara "arbeta". De måste känna att de lever, ses, uppskattas och erkänns för att hitta balans.

Vuxna behöver göra saker och våra liv fungerar, men i motsats till barn har vi ett framtidsperspektiv. Vi vet eller hoppas att de blir bättre. Det har inga barn. Därför är de inte beredda att offra närområdet, lek och upplevelsen att vara älskad för framtiden.

ADVERT

Mest populära