För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Barnen behöver ändå inte två doser!

Har du vaccinera ditt barn en gång och kommer snart med den andra dosen? Glöm det! u har det norska folkhälsoinstitutet funnit att det inte är nödvändigt att vaccinera barnen två gånger ändå.

IPH (FHI) och läkemedelsmyndigheten har gått igenom de data som de effekt och biverkningar av pandemiskt vaccin Pandemrix. Slutsatsen är att en dos av vaccinet förefaller ge tillräckligt skydd för de allra flesta barn och vuxna. Personer med nedsatt immunförsvar rekommenderar fortfarande att ta två doser, åtminstone tre veckor ifrån varandra.

Tidigare rekommendation var två doser av Pandemrix till barn under 10 år, men det verkar som nu visas att innehavaren med endast en injektion. Fhi konstaterar att data har visat att dos två ger lite mer feber och lokala reaktioner hos små barn. Därför ändras rekommendationen nu till en vaccindos för alla (utom immunundertryckta).

Och om ditt barn redan har fått två gånger har den nya rekommendationen ingen betydelse. FHI håller dock dörren öppen för denna rekommendation återigen kan ändra:

- Myndigheter följer efter varandra med resultat från kliniska studier och eventuella uppdateringar av rekommendationerna gjorts på grundval av dessa. Om det vid ett senare tillfälle skulle visa sig vara nödvändigt med en vaccindos kommer regeringen går alla ut med ny information, enligt FHI.

ADVERT

Mest populära